Ngày 11/4/2024, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban Khối Nội chính Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024 về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP của tỉnh.