Ngày 18 tháng 8 năm 2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng các thành viên, Đoàn giám sát theo Quyết định 712-QĐ/TU của Tỉnh ủy đã Thông báo Kết luận giám sát việc kêu gọi, tiếp nhận quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức có liên quan.