Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh - Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với các đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

15/06/2023 09:19 Số lượt xem: 78

Trong 02 ngày 13, 14 tháng 6 năm 2023, Đoàn công tác do đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh (Ban Chỉ đạo) đã làm việc với 02 đơn vị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh nhằm nắm bắt tình hình, chỉ đạo, đôn đốc và giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các đơn vị trong 06 tháng đầu năm 2023.

Thực hiện Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo, chiều ngày 14/6/2023, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng đoàn công tác cùng với đồng chí Lương Duy Thiệu – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo và đoàn công tác đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Như Đôn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated with low confidence

Đồng chí Trần Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo Đoàn công tác kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị.

Trước đó, vào sáng ngày 13/6/2023, tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, đoàn công tác do đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng đoàn và đoàn công tác đã làm việc với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe đại diện cấp ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo thể hiện rõ trong thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo mối đoàn kết và phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thường xuyên được thực hiện đã có tác dụng kịp thời đến nhận thức từng cán bộ, công chức và người lao động. Trong thời gian qua, các đơn vị không để xảy ra việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đoàn công tác đã trao đổi và yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị làm rõ hơn một số nội dung trong công tác lãnh chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đơn vị trong thời gian qua.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence

Đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, thành viên Ban Chỉ đạo đã đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 (khóa XII, XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác luân chuyển, điều động, nhất là đối với các vị trí nhạy cảm; đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và công tác dự báo, nắm bắt tình hình để chủ động trong công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa./.

Ngô Thanh Tuấn - VKSND tỉnh Bắc Ninh