Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 Luật được Quốc Hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

05/12/2022 09:11 Số lượt xem: 19

Chiều ngày 02/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của của Chủ tịch nước công bố 6 Luật, gồm: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Tham dự cuộc họp có đại diện của một số cơ quan Trung ương như Quốc Hội, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và truyền thông...và một số cơ quan báo chí, truyền thông. Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp.

 

Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

    Tại cuộc họp, đại diện một số cơ quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Nội vụ đã giới thiệu một số nội dung cơ bản về các Luật nêu trên. Trong đó, đáng chú ý một số điểm mới trong các Luật như:

 

    (1) Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 bổ sung một số nội dung về đối tượng báo cáo, về đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia, đối tượng báo cáo về rửa tiền, quy định về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng...

 

    (2) Luật Thanh tra 2022 cho phép thành lập thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ thay vì mỗi bộ chỉ có một tổ chức thanh tra như Luật Thanh tra 2010; quy định linh hoạt về thành lập Thanh tra Sở; về hoạt động thanh tra, thẩm định dự thảo Kết luận Thanh tra và giám sát hoạt động đoàn thanh tra, ban hành Kết luận Thanh tra và xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước...

 

    (3) Luật Dầu khí năm 2022 bổ sung chính sách về điều tra cơ bản về dầu khí; hoàn thiện các quy định về hợp đồng dầu khí theo hướng thuận lợi và linh hoạt hơn cho nhà thầu; bổ sung các quy định về trình tự phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí, dự án dầu khí, chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu nhằm tạo cơ chế đột phá, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước; quy định rõ chức năng, quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm phân định rõ vai trò của Tập đoàn là thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao và tham gia hợp đồng dầu khí với vai trò nhà thầu...

 

    (4) Luật Phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) 2022 sửa đổi, bổ sung các hành vi BLGĐ; thực hiện phòng ngừa BLGĐ chủ động, trong phòng có chống, trong chống có phòng; bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong PCBLGĐ và khuyến khích xã hội hóa công tác PCBLGĐ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong bố trí nguồn lực cho PCBLGĐ để hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về PCBLGĐ hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

 

    (5) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định về thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị và tổ chức có sử dụng lao động,  trong đó tập trung vào các nội dung về công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn; quy định về nội dung, hình thức Nhân dân bàn và quyết định, trách nhiệm của UBND cấp xã, MTTQ cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố và Nhân dân trong việc tổ chức việc bàn, quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư...

 

    (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện tạo cơ chế cạnh tranh và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai để các doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia đầu tư kinh doanh hoạt động viễn thông bằng việc xác định rõ băng tần dành cho thông tin di động được phân bổ, cấp quyền sử dụng thông qua cơ chế đấu giá, thi tuyển; bổ sung quy định mới về giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần một doanh nghiệp được phép sử dụng; thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đã cấp với các doanh nghiệp không thực hiện đúng các cam kết về đầu tư xây hạ tầng viễn thông, không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; cho phép các cơ sở đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chính phủ thực hiện việc đào tạo và cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, nghiệp dư...

Nguồn: noichinh.vn

Liên kết website