Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản điều hành và chữ ký số tại Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

19/07/2021 08:09 Số lượt xem: 64

Tăng cường trao đổi văn bản điện tử, thực hiện giải quyết công việc qua môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số (qua hệ thống quản lý văn bản điều hành tỉnh Bắc Ninh) nhằm đổi mới phương thức, lề lối làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, công tác nghiệp vụ, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử; phù hợp và hiệu quả trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đặc biệt phức tạp trong giai đoạn hiện nay. Đây là một trong những nhiệm vụ đột phá trọng tâm, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác ngành Kiểm sát năm 2021, trong đó xác định việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành để tạo sự phát triển đột phá. Ngay từ đầu năm, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng hệ thống Quản lý văn bản điều hành, tạo lập hồ sơ công việc và ứng dụng chữ ký số cho cán bộ Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh vào tháng 01/2021. Tuy nhiên, đợt dịch thứ 3 bùng phát đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. Sau khi dịch được khống chế, trong 02 ngày, 22-23/4/2021, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tập huấn cho hơn 180 cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Viện KSND tỉnh kết nối tới 08 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.


 

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh
 phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Trước và sau khi tập huấn, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triển khai ứng dụng trong thực tế, đã phối hợp với Cục 2 - Viện KSND tối cao, Ban Cơ yếu Chính phủ, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Ninh cung cấp chứng thư số cho 60 cá nhân là cán bộ lãnh đạo quản lý, kế toán và 09 tập thể để phục vụ ký số; triển khai đa dạng hình thức ký số thông qua chứng thư số trên máy tính cá nhân và qua thiết bị di động, đảm bảo mọi lúc, mọi nơi hệ thống văn bản điện tử đều được duyệt, ký ban hành kịp thời. Cùng với đó, để điều chỉnh các hoạt động trong quản lý, vận hành hệ thống quản lý văn bản điều hành, quản lý văn bản điện tử và chữ ký số, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và ban hành “Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản điện tử” để áp dụng tại Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

Với sự chuẩn bị chu đáo và triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, đến nay, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh về cơ bản đã thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc và ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ.  Hầu hết các văn bản hành chính phát hành của các đơn vị và văn bản trình lãnh đạo ký đều được tạo hồ sơ công việc để trình ký; lãnh đạo thực hiện ký duyệt, trình ký, ký phát hành qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, không trình ký và ký phát hành bằng văn bản giấy.


 

Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, quá trình ứng dụng còn gặp một số khó khăn nhất định như một số ít cán bộ, Kiểm sát viên do tuổi cao, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin có phần hạn chế, đã quá quen với việc dùng chữ ký và con dấu truyền thống nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả. Để tiếp tục có những giải pháp mạnh thực hiện trong thời gian tới, theo kế hoạch công tác đã xây dựng, quý IV/2021, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn thể cán bộ Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh, trong đó nội dung ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành, tạo lập hồ sơ công việc điện tử và chữ ký số sẽ là nội dung bắt buộc có trong cuộc thi để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải học, thực hành để thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả cuộc thi sẽ là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xét thi đua trong năm 2021.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát năm 2021, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC, ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, với những kết quả bước đầu của việc ứng dụng giải quyết công việc qua môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số đã được Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh thực hiện trong thời gian vừa qua đã minh chứng đây là một trong những đột phá của đơn vị trong ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh nói riêng và ngành Kiểm sát nói chung./.

Nguồn: http://vksbacninh.gov.vn

Liên kết website