Triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình của Tỉnh ủy

09/07/2021 10:56 Số lượt xem: 13

Sáng 8-7, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình của Tỉnh ủy tới các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.

Thực hiện Quyết định số 260-QĐ/T.Ư ngày 1-10-2014 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020, năm 2015, Tỉnh ủy đầu tư xây dựng phòng họp trực tuyến để kết nối, tham gia với các cuộc họp do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban, cơ quan Đảng T.Ư, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, việc kết nối các cuộc học tập, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết từ T.Ư đến cấp tỉnh chuyển tiếp xuống cấp huyện và các cuộc họp trực tuyến từ Tỉnh ủy đến các Đảng bộ trực thuộc, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp còn hạn chế.

Từ tháng 1-2021, Văn phòng Tỉnh ủy triển khai dự án mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình từ Tỉnh ủy đến các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Trong đó, đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị gồm thiết bị giải mã, camera, ti vi hiển thị…đường truyền tại Văn phòng Tỉnh ủy, 8 điểm cấp huyện và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đầu tư 2 đường truyền số liệu chuyên dùng tại Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh. Sau 5 tháng triển khai, đến nay các hạng mục đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu chỉ đạo.

Việc triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình của Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, tiến tới “phòng họp thông minh”, “phòng họp không giấy tờ”. Qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí, tăng hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp theo hướng khoa học, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, đáp ứng mục tiêu đề ra; Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan yêu cầu các nhà thầu dự án, đơn vị cung cấp đường truyền mạng tiếp tục rà soát, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật có thể phát sinh, bảo đảm vận hành kết nối hệ thống thông suốt, âm thanh, hình ảnh đạt chất lượng tốt nhất trước khi đưa vào hoạt động chính thức; Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống để các đơn vị có thể quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cách đồng nhất, phát huy hiệu quả của hệ thống, cũng như thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; tích cực tham mưu cho cấp ủy về tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, đổi mới trong việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng; thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, giao ban, tập huấn; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Cần phát huy tối đa hiệu quả hệ thống, Văn phòng Tỉnh ủy điều phối, sắp xếp các Ban, các cơ quan của Đảng, xem xét một số cơ quan liên quan phù hợp nhằm tăng cường công tác giao ban, triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ tới các điểm cầu, phục vụ đa dạng hóa các thành phần liên quan; tiếp tục triển khai các hợp phần khác của Đề án ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy tối đa hiệu quả hệ thống, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ngay sau Hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức họp giao ban trực tuyến với Văn phòng cấp ủy trực thuộc thông qua hệ thống Hội nghị truyền hình của Tỉnh ủy.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website