Tọa đàm phân tích các Chỉ số thành phần PCI năm 2018: Gia nhập thị trường, tính minh bạch, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức

15/04/2019 08:00 Số lượt xem: 84

Ngày 08/4, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức Tọa đàm phân tích các Chỉ số thành phần PCI năm 2018: Gia nhập thị trường; Tính minh bạch; Tiếp cận đất đai; Chi phí không chính thức. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn của một số Sở, ngành có liên quan.

Toàn cảnh Tọa đàm

Theo Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố với 64,5 điểm, tăng 02 bậc và tăng 0,14 điểm so với năm 2017. Đối với các Chỉ số thành phần, tỉnh Bắc Ninh có 05 Chỉ số tăng điểm so với năm 2017 là: Chi phí thời gian (tăng 0,47 điểm); Cạnh tranh bình đẳng (tăng 1,45 điểm); Tính năng động của chính quyền tỉnh (tăng 0,18 điểm); Đào tạo lao động (tăng 0,13 điểm); Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (tăng 0,67 điểm). Trong khi đó 05 Chỉ số giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường (giảm 0,05 điểm); Tiếp cận đất đai (giảm 0,18 điểm); Tính minh bạch (giảm 0,08 điểm); Chi phí không chính thức (giảm 0,58 điểm); Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (giảm 0,34 điểm).

Những xu hướng biến động tích cực và tiêu cực của các Chỉ số thành phần PCI được Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhận diện thông qua những nghiên cứu và phân tích biến động Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Ninh qua các năm và tham chiếu với các địa phương điển hình, trong đó, bốn Chỉ số thành phần: Gia nhập thị trường, tính minh bạch, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức có xu hướng biến động giảm điểm trong thời gian qua và được dự báo giảm điểm trong thời gian tới nếu không được cải thiện và đề ra những giải pháp tập trung.

Tại Hội nghị, đại diện các Sở, ngành tham gia đóng góp ý kiến và cùng trao đổi về các giải pháp cải thiện các Chỉ số thành phần giảm điểm như: tổ chức đối thoại theo nhóm vấn đề, nhóm doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính cần đi vào chất lượng, thực chất; công tác cán bộ cần hướng vào đo lường theo kết quả. Đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa quy trình thực hiện các thủ tục quan trọng như: đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ hành chính công như: chú trọng thái độ, liên thông, tránh mất thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp… Qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm tới./.

Nguồn: vienktxh.bacninh.gov.vn

Liên kết website