Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính

08/10/2021 10:03 Số lượt xem: 227

Sáng 7-10, Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính quý III năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan dự.


 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung kết luận hội nghị.

9 tháng qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị chức năng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung lãnh đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan khối Nội chính của tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để bị động, bất ngờ, trong đó công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm, tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực; nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, tôn giáo, đô thị, văn hóa, tư tưởng. Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời thanh tra đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh, khắc phục việc chồng chéo, nhất là đối với doanh nghiệp. Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được chú trọng, từng bước giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kép dài. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm. Các ngành chức năng tham mưu triển khai kịp thời hướng dẫn của Trung ương trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Các cơ quan khối Nội chính tăng cường phối hợp giải quyết các vụ án về tham nhũng. Công tác cải cách tư pháp, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được duy trì thường xuyên, liên tục.

Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số lĩnh vực còn tiềm ẩn những dấu hiệu phức tạp, trong đó nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, an toàn, trật tự công cộng với tính chất, mức độ nghiêm trọng chưa được kiềm chế; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, còn kẽ hở; số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn nhiều.

Phó Bí thư Thường trự Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan khối Nội chính trong việc triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID -19 đã được kiểm soát tốt, quý IV là thời điểm “vàng” để các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2021. Yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng. Các cơ quan khối Nội chính rà soát lại tất cả các chỉ tiêu để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác năm 2022. Đặc biệt, cần tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường phối hợp, xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị để tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc kéo dài, phức tạp; xây dựng quy định cụ thể về việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án; rà soát lại chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng mới hoặc bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, môi trường, đất đai, quy hoạch, mua sắm tài sản công… để tạo động lực, giải phóng nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; rà soát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết từ cơ sở và có cơ chế để giải quyết dứt điểm; tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website