Tiên phong “5 tại chỗ” trong cải cách thủ tục hành chính

25/12/2021 10:11 Số lượt xem: 896

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch là mục tiêu hướng tới của Sở Tư pháp trong nỗ lực thực hiện cơ chế “5 tại chỗ”.


 

Cán bộ Sở Tư pháp Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Từ 1-10-2021, Sở Tư pháp là một trong những đơn vị đi đầu của tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế “5 tại chỗ” (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả) đối với thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ đến khi trả kết quả được thực hiện khép kín tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, giúp nâng cao tính minh bạch, phòng ngừa nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực; tạo sự đổi mới, đột phá trong hoạt động giải quyết TTHC. Đây là tín hiệu tích cực, tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, cá nhân, tăng hiệu quả làm việc trong quá trình giải quyết các TTHC.
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: “Xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân theo xu hướng chuyên nghiệp, minh bạch, sáng tạo và lấy sự hài lòng, phục vụ lợi ích nhân dân là mục tiêu trong cải cách TTHC của ngành Tư pháp. Để xây dựng cơ chế “5 tại chỗ”, Sở rà soát lựa chọn, bố trí, phân công 2 cán bộ có năng lực, phẩm chất, trình độ, làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận yêu cầu giải quyết các TTHC của công dân, bảo đảm đúng thủ tục, quy trình, thời gian theo quy định”. Xác định Đề án “5 tại chỗ” là nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá trong cải cách TTHC, Sở Tư pháp chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cải cách thể chế, rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC, công khai TTHC... theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện cải cách tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch từ tỉnh đến cơ sở; phần mềm cấp phiếu LLTP, phần mềm quản lý hồ sơ công việc, sử dụng hộp thư điện tử...
Hiện nay, Sở Tư pháp có 118 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong đó có 74 TTHC thực hiện mức độ 4; 3 TTHC mức độ 3; 41 TTHC mức độ 2. Để các tổ chức, công dân thuận tiện trong quá trình liên hệ công tác, Sở Tư pháp niêm yết công khai các TTHC tại nơi trực tiếp nhận, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và cơ quan. Đồng chí Bùi Thị Thúy Hằng, Phó Chánh Thanh tra, Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, sau đó chuyển TTHC trình lãnh đạo phê duyệt rồi mới trả kết quả cho công dân. Từ khi áp dụng cơ chế “5 tại chỗ” đối với thủ tục cấp Phiếu LLTP (lãnh đạo Sở ủy quyền cho cán bộ phụ trách tại Trung tâm Hành chính công tỉnh ký các giấy tờ liên quan tới thủ tục cấp LLTP) đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, kịp thời, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết sớm hạn, đúng hạn”. Đến nay, thời gian cấp Phiếu LLTP cho công dân được giảm từ 15 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc. Trường hợp người được cấp phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.
LLTP là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh công dân có hay không án tích khi tham gia vào các quan hệ pháp lý, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đến nay, có nhiều thủ tục hành chính phải yêu cầu LLTP như: Lao động, học tập, kết hôn, định cư tại nước ngoài; bổ sung hồ sơ xin việc; nuôi con nuôi; đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện… Chị Lê Thùy Trang, khu phố 1, phường Suối Hoa (thành phố Bắc Ninh đến làm thủ tục cấp Phiếu LLTP cho biết: “Việc công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử và triển khai áp dụng cơ chế “5 tại chỗ” trong việc cấp Phiếu LLTP đã giúp người dân nắm rõ và nhanh chóng hoàn thiện các giấy tờ cần thiết, hạn chế được việc phải đi lại nhiều lần để nhận kết quả”. Đây là bước tiến mới của đơn vị trong công tác cải cách hành chính tư pháp nhằm hướng đến một nền hành chính tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Từ 1-1 đến 15-11-2021, Sở Tư pháp tiếp nhận 8281 yêu cầu cấp phiếu LLTP và tiến hành cấp 7755 Phiếu LLTP (tăng 2.382 phiếu lý lịch tư pháp so với cùng kỳ năm 2020) bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả.
Thực hiện giải quyết thủ tục cấp Phiếu LLTP theo cơ chế “5 tại chỗ” của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh cho thấy, đây là một trong những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, rút ngắn quy trình giải quyết, thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website