Thường trực HĐND tỉnh giao ban công tác quý III

28/10/2021 09:16 Số lượt xem: 64

Chiều 26-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giao ban công tác quý III-2021 với Thường trực HĐND cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.  


 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung kết luận hội nghị.

Hội nghị nghe báo cáo tình hình hoạt động quý III-2021; bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện. Theo đó, trong quý III, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện  thực hiện tốt chức năng, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND các cấp cơ bản ổn định. Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ Đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện cơ bản đảm bảo nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác, đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động của HĐND, đã góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.
Tuy nhiên, hoạt động của HĐND còn một số hạn chế: Việc xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND cấp huyện còn mờ nhạt; mối liên hệ giữa các Tổ Đại biểu với Thường trực HĐND cùng cấp có lúc chưa chặt chẽ; một số báo cáo, tờ trình tại kỳ họp HĐND của cơ quan chuyên môn gửi chậm so với thời gian quy định, gây khó khăn cho công tác thẩm tra; phát biểu, thảo luận của đại biểu tại kỳ họp còn hạn chế.
Hội nghị thảo luận chỉ rõ nguyên nhân của kết quả và những hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp thời gian qua; thống nhất các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ công tác quý IV và cả năm 2021. Đồng thời, thảo luận, thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra khoảng giữa tháng 12-2021. Tại kỳ họp này, bên cạnh các nội dung thường kỳ theo luật định, HĐND sẽ xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung chuyên đề.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung yêu cầu HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt kế hoạch công tác cả năm 2021: Rà soát chương trình, kế hoạch công tác; chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND 2 cấp, trong đó lưu ý các nội dung về đầu tư công, xử lý ngân sách cuối năm, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.
Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện phối hợp với UBND cùng cấp chuẩn bị sớm nhất cho kỳ họp HĐND cuối năm, đảm bảo thời gian thẩm tra các báo cáo, tờ trình; chuẩn bị chu đáo cho việc chất vấn và trả lời chất vấn; làm tốt công tác dự thảo để nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đảm bảo chất lượng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thành chương trình, kế hoạch giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, đặc biệt là giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp theo Kế hoạch đã đề ra.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website