Thông qua Kết luận giám sát việc kêu gọi, tiếp nhận quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 đối với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức có liên quan

21/08/2023 09:15 Số lượt xem: 87

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng các thành viên, Đoàn giám sát theo Quyết định 712-QĐ/TU của Tỉnh ủy đã Thông báo Kết luận giám sát việc kêu gọi, tiếp nhận quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức có liên quan.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua việc huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và mỗi tổ chức, cá nhân. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, căn cứ vào các quy định hiện hành, MTTQ tỉnh đã vận động, huy động xã hội, kịp thời phát động, kêu gọi vận động toàn dân, đồng lòng tham gia công tác phòng, chống dịch; góp phần bổ sung kịp thời nguồn lực cho quỹ Vắc xin của Chính phủ. Đồng thời cùng với đó, các tổ chức - chính trị xã hội của tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức bằng nhiều hình thức để huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả huy động, đóng góp là nguồn lực quan trọng, mang ý nghĩa về mặt chính trị, ý nghĩa về mặt xã hội rất lớn.  MTTQ tỉnh và các đơn vị đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ, các tổ chức chính trị  xã hội các cấp, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, cộng tác viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp sức người, sức của tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền thực hiện phòng chống, đẩy lùi dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

 Bên cạnh những ưu điểm nổi bật như: Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc kêu gọi, tiếp nhận quản lý, sử dụng. Kết quả tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn tài trợ phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2022. Việc thực hiện các Kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát thì việc kêu gọi, tiếp nhận, phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Đảng đoàn, Ban Thường vụ các đơn vị được giám sát còn một số tồn tại cần khắc phục

Kết luận buổi làm việc, đồng chí chủ trì Hội nghị đề nghị thời gian tới, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị được giám sát phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm, có biện pháp sửa chữa, khắc phục đối với những tồn tại hạn chế, đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ ra.

Nguyễn Văn Ứng - Ban Nội chính Tỉnh ủy

Liên kết website