Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

03/06/2023 14:33 Số lượt xem: 50

Chiều ngày 02 tháng 6 năm 2023, Đoàn Công tác của đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) đã làm việc để đánh giá, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại với Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh.