Nỗ lực cải thiện, nâng cao các chỉ số quản trị điều hành của địa phương

26/11/2021 15:03 Số lượt xem: 153

Ngày 25-11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rà soát tình hình triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và các chỉ số về quản trị, điều hành của địa phương năm 2021. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Năm 2021, công tác cải thiện môi trường kinh doanh và chỉ số quản trị điều hành nhận được sự chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các ngành và địa phương. UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản thực hiện cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số; trực tiếp làm việc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc những vấn đề và lĩnh vực quan trọng cho doanh nghiệp, qua đó, tạo niềm tin và thúc đẩy sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Các sở, ban, ngành, địa phương tập huấn; rà soát, triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần theo lĩnh vực. Qua khảo sát, có đến 96,55% người dân hài lòng với dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công các cấp; 98,52% người dân hài lòng đối với dịch vụ y tế công; 98,03% người dân hài lòng đối với dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; 94,83% người dân hài lòng đối với dịch vụ công cấp xã…


 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn kết luận hội nghị.

Các đại biểu trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số quản trị điều hành như: Tiếp tục công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; tăng cường tuyên truyền để nâng tỷ lệ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng; đẩy nhanh tiến độ trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; có cơ chế phối hợp liên thông giữa các Sở, ngành trong giải quyết thủ tục hành chính…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc cải thiện các chỉ số về quản trị và điều hành của địa phương gồm: PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS, ICT Index có ý nghĩa thiết thực; là hình thức quảng bá về hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Khẳng định thông điệp quyết tâm nỗ lực, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về năng lực điều hành các cấp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền về hình ảnh tỉnh Bắc Ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Sở Nội vụ công bố các nội dung chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị tích cực cải thiện chỉ số thành phần và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm. Các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động mô hình Tổ phản ứng nhanh 3 nhất và mô hình giải quyết thủ tục hành chính “5 tại chỗ”; đẩy mạnh xử lý công việc qua môi trường mạng; nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Phát động phong trào thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là những bộ phận tiếp xúc, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website