Nỗ lực cải thiện các chỉ số điều hành và quản trị để phát triển kinh tế

14/07/2021 16:04 Số lượt xem: 41

Là một tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp, sức hút đầu tư nằm trong tốp đầu cả nước, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh hết sức quan tâm cải thiện các chỉ số về điều hành và quản trị của địa phương.

Là một tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp, sức hút đầu tư nằm trong tốp đầu cả nước, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh hết sức quan tâm cải thiện các chỉ số về điều hành và quản trị của địa phương. Trong đó, đặc biệt coi trọng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cùng với các chỉ số khách như: Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - TT (ICT Index)… Nhờ vậy, năm 2020 vừa qua, Bắc Ninh vươn lên vị trí thứ 4 cả nước trong bộ chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh; đứng thứ 9 về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); đứng thứ 10 về chỉ số PCI; đứng thứ 12 về Chỉ số ICT Index; xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố cả nước về Chỉ số PAR Index…


 

Hệ thống Trung tâm Hành chính công từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao các chỉ số PCI, PAPI.
Ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh (chụp trước ngày 27-4).

Theo bảng xếp hạng Chỉ số PAPI năm 2020, tỉnh Bắc Ninh vươn lên xếp thứ 4 toàn quốc, tăng 46 bậc so với năm 2019. Có thể khẳng định, đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả công tác quản trị và Hành chính công. Để đạt được kết quả này, trong năm 2020 UBND tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo các địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch cải cách hành chính trong các giai đoạn, hàng năm. Từ đó, góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Đặc biệt là tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Phân công, phân nhiệm cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với từng sở ngành làm đầu mối chịu trách nhiệm đối với từng trục nội dung, chỉ số cụ thể. Nhờ vậy, các trục nội dung thành phần như “Thủ tục hành chính công”; “Quản trị điện tử”; “Trách nhiệm giải trình với người dân”, “Công khai minh bạch”… được nâng cao, tạo tiền đề vững chắc để từ năm 2015 đến nay, Chỉ số PAPI tỉnh Bắc Ninh thường xuyên nằm trong nhóm các tỉnh tốt nhất cả nước. Riêng trong năm 2020, có đến 7/9 trục nội dung thành phần đạt mức cao nhất; chỉ còn nội dung Kiểm soát tham nhũng khu vực công đạt mức trung bình cao và nội dung Quản trị môi trường ở mức thấp.
Là “tập hợp tiếng nói” của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh về môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành phố; chỉ số PCI đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, hằng năm, tỉnh phối hợp với Ban Pháp chế, VCCI tổ chức hội thảo phân tích Chỉ số PCI và có kế hoạch hành động gắn với Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thu hút đầu tư FDI, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh luôn quyết tâm hành động và thường xuyên có sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh như: Mô hình Bác sĩ doanh nghiệp; Tổ Công tác hỗ trợ doanh nghiệp; thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện; công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, cấp huyện; công khai kế hoạch thanh tra trên Cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp biết; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh... Bên cạnh đó, hàng năm, lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp; các ngành Thuế, Hải quan tổ chức cũng tổ chức các buổi đối thoại chuyên đề bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Với những nỗ lực cải cách, sáng tạo trong điều hành, quản lý, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên nằm trong nhóm các tỉnh có xếp loại PCI rất tốt, tốt, tạo động lực giúp tỉnh tiếp tục thực hiện những phương thức mới phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dù vậy, trong quá trình thực hiện các chỉ số PCI và PAPI, tỉnh Bắc Ninh vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Để cải thiện các chỉ số thành phần PCI và PAPI và các chỉ số về điều hành và quản trị của địa phương, thời gian tới tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin. Công khai, minh bạch hóa thông tin, rút ngắn, loại bỏ những thủ tục cản trở việc đầu tư của các chủ dự án vào tỉnh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành chính, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức. Khuyến khích và giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố… phát huy sáng kiến, mô hình tốt trong triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh cơ quan Nhà nước thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác quy hoạch xây dựng; quy hoạch sử dụng đất; tăng cường hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công về đất đai, xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng, kết nối dữ liệu giữa các ngành trong quản lý doanh nghiệp và đầu tư… Đầu tư và vận hành chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Thực hiện nghiêm túc và triệt để Quy chế phối hợp gắn trách nhiệm cho người đứng đầu, đẩy mạnh công tác tham mưu của các Sở cho UBND tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành, thị rà soát, triển khai các giải pháp để thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã; thực hiện đầy đủ các nội dung công việc liên quan đến xác định Chỉ số CCHC tỉnh hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công (TTHCC) các cấp; hoàn thiện những nội dung chi tiết để nâng cao chất lượng phục vụ tại TTHCC...

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website