Nhiều kiến nghị để tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

19/11/2021 08:22 Số lượt xem: 148

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa hoàn thành đợt giám sát công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh từ ngày 11-1-2019 đến hết ngày 30-6-2021. Qua giám sát tại Công an tỉnh và một số đơn vị Công an cấp huyện, Ban có nhiều kiến nghị để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Qua giám sát cho thấy, Công an tỉnh chủ động bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các chương trình, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Bắc Ninh; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Tập trung rà soát, đánh giá tình hình, huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm an ninh, an toàn thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trên tuyến đầu phòng, chống COVID-19.
Cách thức, phương pháp quán triệt triển khai công tác bảo đảm ANTT từng bước được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các kế hoạch, giải pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định chính trị; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt kết quả tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. 
Tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy có những bước chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm về trật tự ATGT theo quy định của pháp luật. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10.487 trường hợp, kho bạc Nhà nước thu 21.144.335.000 đồng. Áp dụng hình phạt bổ sung 2.652 trường hợp, trong đó: tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn là 2.632 trường hợp; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 20 trường hợp.
Lực lượng Công an tỉnh tập trung rà soát, triển khai các kế hoạch chuyên đề, mở các đợt cao điểm đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nổi lên. 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, giải quyết theo quy định. Phạm pháp hình sự được kiềm chế (năm 2019 giảm 0,4% so với năm 2018; năm 2020 giảm 6,3% so với năm 2019; 06 tháng đầu năm 2021 giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2020). Công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, các năm đều đạt kết quả cao (năm 2019 đạt 82,2%; năm 2020 đạt 88%; 06 tháng đầu năm 2021 đạt 88,9%), không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm với tỷ lệ điều tra khám phá án cao, các vụ trọng án, vụ án phức tạp dư luận quan tâm đều sớm được điều tra làm rõ.
Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Công tác nắm tình hình có lúc, có việc còn hạn chế, chưa có chiều sâu; an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp; tội phạm hình sự có thời điểm còn diễn biến phức tạp, tội phạm có yếu tố người nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng nhiều, lợi dụng không gian mạng để xâm phạm ANQG và TTATXH; một số loại tội phạm trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động tội phạm xâm phạm tài sản; hoạt động của tội phạm và tệ nạn về ma túy tổng hợp; tệ cờ bạc, mại dâm, có nơi, có thời điểm gây bức xúc trong nhân dân.
Đoàn giám sát trao đổi với các đơn vị được giám sát, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và đề ra những yêu cầu cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế mà giám sát đã chỉ ra. Đồng thời, có nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Tiêu biểu như: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật nhất là thực hiện dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương ngay từ bước đầu, tránh để xảy ra thiếu sót, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; Tăng cường chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ khiếu kiện đông người, những bức xúc của nhân dân liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách… ngay từ cơ sở; Quan tâm đầu tư lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, điều tra tội phạm, điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông; Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; Đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú, sinh động, kịp thời quán triệt, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm; Chỉ đạo rà soát, đánh giá các mô hình phòng, chống tội phạm, có kế hoạch đầu tư nguồn nhân lực, nhân rộng mô hình có hiệu quả; đề ra các mô hình mới hiệu quả hơn, thiết thực hơn, thu hút đông đảo Nhân dân tự giác tham gia, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website