Khai mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

16/07/2021 10:21 Số lượt xem: 31

Chiều nay (15-7), HĐND tỉnh khoá XIX khai mạc kỳ họp thứ Hai. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV và khóa XV.

Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu trao đổi tại kỳ họp.

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX với nhiều nội dung hết sức quan trọng. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo; dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác tình hình thực tế nhằm xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ động triển khai các giải pháp cụ thể, khả thi, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm. Đồng thời, tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của các cơ quan liên quan để quyết nghị các kế hoạch, chương trình, chính sách, các quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương, các phương hướng, mục tiêu của địa phương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2021-2025.

  

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội nhưng nhờ có sự quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc đồng bộ, chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực và ý thức của người dân, Bắc Ninh đã thực hiện có hiệu quả 3 mục tiêu chính trị: Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ động, linh hoạt điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả khả quan như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 7,45% so với cùng kỳ; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 27,5%; Thu ngân sách ước đạt 57,5% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ; Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) đứng thứ 4 trong cả nước (tăng 46 bậc), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 24 bậc)… Các hoạt động sản xuất kinh doanh được bảo đảm, không đứt gãy chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất; đời sống của Nhân dân, người lao động được bảo đảm; trật tự án toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục: Chất lượng tăng trưởng, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khu vực kinh tế trong nước; Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu kém và vướng mắc; Tác động tiêu cực và nguy cơ dịch bệnh, an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn phức tạp, khó lường...


 

Các đại biểu biểu quyết thông Chương trình kỳ họp.

 Những tháng cuối năm, dự báo tình hình thế giới, trong nước còn có nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Trên cơ sở đánh giá về khả năng thu hút vốn FDI và giải ngân vốn đầu tư công của một số dự án lớn, khả năng tăng thu của ngân sách kết hợp nếu việc ứng phó, ngăn chặn, sớm chiến thắng đại dịch COVID-19, UBND tỉnh dự báo các chỉ tiêu cả năm 2021: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cả năm 2021 ước tăng 4%-5% so với năm 2020 (đạt kế hoạch); GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) là 148,2-149,7 triệu đồng/người; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước 71,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước 38,2 tỷ USD (kế hoạch là 68,8 tỷ USD; 36,5 tỷ USD); Tỷ lệ vốn đầu tư so với GRDP ước 28,4%-28,7% (kế hoạch 34,6%); Tổng thu ngân sách nhà nước 28.870 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 23.350 tỷ đồng. Chi ngân sách nhà nước 21.696 tỷ đồng; Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 66.800 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2021 còn 1% (kế hoạch là 1,1%); Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính trạm y tế xã) là 32,5 giường; Tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe là 91%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 76%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 95%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn thu gom, tự xử lý, vận chuyển, xử lý tập trung đạt 85%... UBND tỉnh đề xuất 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Địa hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh đang có nhiều thuận lợi nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ những nội dung cần thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, làm cơ sở điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Trong đó, phát huy vai trò trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường mối quan hệ phối hợp, khẩn trương  hoàn chỉnh, ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Quy chế làm việc của Thường trực HĐND; chú trọng xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Rà soát các quy chế phối  hợp trong hoạt động của HĐND với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website