Hội thảo kinh nghiệm Quốc tế và bài học cho Việt Nam trong việc tổ chức thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

20/03/2023 14:42 Số lượt xem: 63

Sáng ngày 17/3/2023, tại Hội trường Khách sạn Sheraton, số 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội; Ban Nội chính Trung ương phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY) Dự án JICA Pháp luật và Tư pháp tổ chức hội thảo Quốc tế về kinh nghiệm Quốc tế và bài học cho Việt Nam trong việc tổ chức thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

          Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo; Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về luật học trong và ngoài nước, có Lãnh đạo, cán bộ của 04 Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành ủy (Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Nam Định) tham dự.

          Tại Hội thảo các Nhà khoa học đã tham luận nhiều nội dung, kinh nghiệm  quan trọng rút ra từ các nước như Nhật Bản, Anh, Trung Quốc, Singapo…có thể tham khảo, vận dụng vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật tại Viẹt Nam, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Đảng chú ý là bài tham luận của ông Kono Ryzo Cố vấn trưởng Dự án JICA Pháp luật và Tư pháp Nhật Bản tại Việt Nam đã bàn khá sâu về kinh nghiệm, so sánh giữa pháp luật về chống tham nhũng của Nhật Bản với Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam để rút ra những bài học có tính tương đồng với điều kiện chính trị của mỗi nước, đặc biệt là việc bảo vệ người, tổ chức trực tiếp giải quyết tham nhũng. Trong bài tham luận Ông cũng bàn sâu về ba trụ cột trong công tác chống tham nhũng là “không thể, không dám và không muốn” tham nhũng là phải đề cao vai trò của pháp luật, đảm bảo chất lượng đời sống và thu nhập cho người trực tiếp làm công tác phòng chống tham nhũng.

          Kết thúc Hội thảo Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trân trọng cảm ơn Dự án JICA đã giúp cho Việt Nam nói chung và cán bộ Ngành nội chính Đảng nói riêng và các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thảo ghi nhận được nhiều nội dung, bài học, kinh nghiệm quý để tham khảo, vận dụng vào quá trình thực thi pháp luật phòng. chống tham nhũng tại Việt nam./.

Nguyễn Văn Bang - Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bắc Ninh

Liên kết website