Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

10/01/2024 11:15 Số lượt xem: 81

Sáng ngày 10/01/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương: Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đồng chí Võ Văn Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng; Các Ban Đảng Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Đảng đoàn Quốc hội; Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Quân uỷ Trung ương; Ban Cán sự Đảng Toà án nhân dân tối cao; Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát tối cao; Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ; Ban Cán sự Đảng Thanh tra Nhà nước; Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Vụ trưởng, Vụ Phó các vụ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, các Ban xây dựng Đảng, UBKT Tỉnh uỷ, các Cơ quan khối Nội chính và các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác của nghành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương tại Hội nghị, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều khó khăn vướng, thách thực mới xuất hiện và gay gắt hơn. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh uỷ, thành uỷ; sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần đẩy mạnh công tác PCTN, TC, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và củng cố thêm niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư, các Tỉnh ủy, Thành ủy trên cả nước đã thành lập Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh). Các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức, bộ máy và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác PCTN, TC ở địa phương, đạt được một số kết quả bước đầu tích cực, khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, giờ đây “trên nóng” và dưới cũng đang “nóng” lên rồi.

Các đại biểu tại một số điểm cầu đã chú trọng thảo luận các nội dung chủ yếu về những kết quả đạt được, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn công tác; đồng thời kiến nghị những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực công tác của ngành và về hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Cũng tại Hội nghị này thay mặt Lãnh đạo Trung ương, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương kết quả quan trọng đã đạt được của ngành Nội chính Đảng và kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trên các lĩnh vực sau:

“Một là”. Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh đã nghiêm thúc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 01 năm thành lập, khẩn chương kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình làm việc và đưa hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sau một thời gian ngắn đi vào nề nếp, tạo được sự chuyển biến dõ nét trong công tác PCTN, TC ở địa phương.

“Hai là”. Với chức năng nhiệm vụ được giao của Ban Nội chính Trung ương, cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương các chính sách lớn thuộc lĩnh vực Nội chính, PCTN, TC và Cải cách Tư pháp. Ban Nội chính Trung ương đã luôn chủ động trong công tác tham mưu các chủ trương, chính sách lớn mang tính chiến lược về các chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới theo “Cơ chế kiểm soát quyền lực”, đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành 3 Quy định về kiểm soát quyền lực, cụ thể như sau: “Kiểm soát quyền lực PCTN, TC trong công tác tố tụng”; “Kiểm soát quyền lực PCTN, TC trong hoạt động của các cơ quan Kiểm tra, Thanh tra, Kiểm toán”; “Kiểm soát quyền lực PCTN, TC trong công tác cán bộ”.

Ngoài ra Ban Nội chính Trung ương tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành 2 Quy định mới về kiểm soát quyền lực, đó là: “Kiểm soát quyền lực PCTN, TC trong xây dựng, ban hành chính sách Pháp luật”; “Kiểm soát quyền lực PCTN, TC trong quản lý sử dụng tài sản công”.

“Ba là”.  Ban Nội chính Trung ương luôn chủ động đề xuất kịp thời nhiều vấn đề sát với thực tiễn tạo bước đột phá mới trong công tác PCTN, TC, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan Thường trực về PCTN, TC, tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng, theo dõi, đốn đốc việc triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo PCTN, TC, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan tố tụng.

“Bốn là”. Trên cơ sở kết quả tích cực Ngành Nội chính Đảng đạt được trong thời gian qua, qua đó ta nhìn thấy tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng đã và đang được tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

 Ngoài những kết quả quan trọng đã đạt được của ngành Nội chính Đảng và kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần lưu ý và quan tâm một số nội dung sau: Tiếp tục khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác triển khai nhiệm vụ của ngành Nội chính Đảng; Cần phát huy hơn nữa, đồng bộ về chất lượng các kết quả đã đạt được trong thời gian qua trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thay mặt Ban Nội chính Trung ương và Ngành Nội chính Đảng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên sâu sắc của Ban Bí thư đối với ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong thời gian qua, xin tiếp thu và chỉ đạo quan điểm, tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trung ương trong thời gian tới; thay mặt Ban Nội chính Trung ương xin tiếp thu các ý kiến đóng góp trong tham luận của Ban Nội chính các tỉnh tại các điểm cầu và đề nghị một số vấn đề sau:

1. Đề nghị Ban Nội chính các cấp khẩn chương ban hành, tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 của Ban Chỉ đạo PCTN, TC và Ban Chỉ đạo CCTP.

2. Các Ban Nội chính Tỉnh uỷ, thành uỷ quan tâm chỉ đạo quán triệt và triển khai có hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực PCTN, TC trong các lĩnh vực: Tố tụng, Thi hành án, Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán…

3. Tăng cường phối hợp để tham mưu chỉ đạo xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo.

4. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đơn vị, địa phương xử lý có hiệu các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT, không để thành điểm nóng và không để bị động quan điểm.

Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 cũng là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn đối với cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng, truyền tải khát vọng của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Dương Đức Thành - Ban Nội chính Tỉnh ủy

Liên kết website