Hội nghị Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương – Cụm thi đua số II

22/11/2023 16:24 Số lượt xem: 40

Ngày 21/11/2023, Tại Ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội, Cụm thi đua số II (gồm 14 tỉnh đồng bằng Sông Hồng) tiến hành sơ kết Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn” của các Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ thuộc cụm thi đua số II.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ địa phương I, Vụ Tổ chức - Cán bộ; Vụ cơ quan nội chính; Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Vụ nghiên cứu tổng hợp; Văn phòng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 14 Ban Nội chính các tỉnh, thành uỷ khu vực đồng bằng Sông Hồng (Cụm thi đua số II), gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hà Tĩnh.

Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Thành uỷ Hải phòng (Cụm phó) thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương đã và đang triển khai ở Ban Nội chính các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong cả nước. Báo cáo nêu rõ: Sau 03 năm thực hiện theo Kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương, Kế hoạch của Cụm, các đơn vị trong Cụm đã triển khai nghiêm túc với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị trong Cụm đã chủ động tham mưu, đề xuất xử lý 180 vụ việc, vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn, các Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ chủ động tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc: Hà Nội 42 vụ, Thanh Hoá 30 vụ, Hải phòng 25 vụ, Thái Bình 19 vụ, Hải Dương 13 vụ, Bắc Ninh 12 vụ, Nghệ An 12 vụ, Vĩnh Phúc 08 vụ, Ninh Bình 06 vụ, Hà Nam 06 vụ, Hà Tĩnh 03 vụ, (Quảng Ninh, Nam Định) mỗi đơn vị 02 vụ. Đây chủ yếu là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, một số vụ án được dư luận quan tâm liên quan đến đất đai, thu hồi thực hiện các dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai thác tài nguyên trái phép, chế độ chính sách…

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc như:

“Một là”: Kết quả thi đua chuyên đề chưa đồng đều, chưa toàn diện; một số vụ án, vụ việc tham nhũng do các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ tự phát hiện để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý số lượng còn ít, vẫn còn đơn vị chưa phát hiện tham mưu xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự.

“Hai là”: Vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc trao đổi, cung cấp thông  tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng giữa các Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ với các cơ quan chức năng và khó khăn trong tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ.

“Ba là”: Công tác nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Thành uỷ có việc chất lượng chưa cao; công tác theo dõi, nắm bắt tình hình ở cơ sở, nhất là các vụ việc nổi cộm, phức tạp có lúc, có việc chưa kịp thời, sâu sát.

“Bốn là”: Công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có đơn vị còn chậm, chưa triệt để, chưa có giải pháp hiệu quả, thiết thực. Tính chủ động trong công tác tự kiểm tra phát hiện sai phạm chưa nhiều; công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và một số vụ án tham nhũng, tiêu cực còn kéo dài…

“Năm là”: Một số vụ việc, vụ án đã tham mưu thường trực cấp uỷ chỉ đạo xong tiến hành còn chậm. Với năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và khả năng tiếp cận địa bàn, nắm tình hình hiện nay, đòi hỏi cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, tiến độ tham mưu theo dõi, tổng hợp và báo cáo của cán bộ.

Qua đó Cụm thi đua số II cũng đề xuất, kiến nghị Ban Nội chính Trung ương chủ trì nghiên cứu, thảo luận để kiến nghị Ban Bí thư ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chí lựa chọn vụ việc, vụ án “nghiêm trọng, phức tạp, được xã hội quan tâm” và xác định các vấn đề “phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự” để có sự thống nhất chung giữa các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương trao đổi tại Hội nghị

Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội nghị đã thống nhất cao và tiến hành bỏ phiếu bình xét, lựa chọn các đơn vị xuất sắc tiêu biểu đề nghị khen thưởng. Kết quả, 100% đại biểu nhất trí giới thiệu, đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ đối với Ban Nội chính Thành uỷ Hải Phòng; đề nghị tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương đối với các Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hoá và Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An./.

Dương Đức Thành - Ban Nội chính Tỉnh ủy

Liên kết website