Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

18/04/2019 13:38 Số lượt xem: 110

Sáng 18/4, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Đại biểu dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương dự và giới thiệu tại Hội nghị những quan điểm cốt lõi trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước thời gian qua; những điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những điểm đáng chú ý trong thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Quán triệt thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, đồng chí Nguyễn Xuân Trường đề nghị tỉnh Bắc Ninh cần ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, giao trách nhiệm thực hiện cho từng ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với quy định cụ thể của từng lĩnh vực, trong quá trình triển khai thực hiện kịp thời báo cáo Trung ương những khó khăn vướng mắc.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 03/4/2019 và Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt thực hiện Chỉ thị số 27 và Quy định số 11 của Bộ Chính trị; đồng thời trình bày dự thảo để các đại biểu tham gia ý kiến vào quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân đối với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành sau Hội nghị này sớm ban hành và tổ chức kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019; Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

Việt Đức

Liên kết website