Hội nghị giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023

22/01/2024 14:11 Số lượt xem: 50

Ngày 19/01/2024, tại trụ sở UBND thị xã Thuận Thành, Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND thị xã Thuận Thành tổ chức Hội nghị giao ban công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023. Đồng chí Trần Quang Ứng, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung quyết tâm cao, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và công tác đôn đốc thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Qua đó, đã góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch; giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Năm 2023, toàn tỉnh tiếp 4.416 lượt công dân (tăng 680 lượt so với năm 2022), trong đó có 110 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận 4.525 đơn (tăng 133 đơn so với năm 2022). Đủ điều kiện xử lý: 2.544 đơn với 2.331 vụ việc. Trong đó: Một số vụ việc có tính chất phức tạp, đơn thư nhiều: vụ việc của bà Nguyễn Thị Mét (Đa Cấu, Nam Sơn, TP.Bắc Ninh); vụ việc của bà Nguyễn Thị Thước (Phương Liễu, TX Quế Võ); vụ việc của một số hộ dân phường Giang Liễu (Phương Liễu, TX Quế Võ); vụ việc của vụ bà Trương Thị Yên (Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong) Một số đoàn đông người: Đoàn công dân Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn (phiên đông nhất là 120 người); đoàn công dân Hương Mạc, Phù Khê, Từ Sơn (35 người); Đoàn công dân Quế Ổ, Chi Lăng, Quế Võ (34 người)

Toàn tỉnh có 107 đơn, vụ việc (72 KN; 35 TC) thuộc thẩm quyền các cấp phải giải quyết (tăng 39 đơn so với năm 2022), đã giải quyết: 97 đơn, đạt 93% đơn. Tỷ lệ giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền thấp nhất là: huyện Gia Bình (73%); thị xã Quế Võ (80%).

Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai phát triển các dự án kinh tế - xã hội có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tình hình KNTC chiều hướng tăng hơn so với năm 2023 và có thể có diễn biến phức tạp và phát sinh những điểm nóng KNTC liên quan đến đất đai, môi trường, nhất là đối với các dự án phải thu hồi đất, bồi thường, tái định cư...;

Từ năm 2020 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu, giải quyết 145 vụ, việc; đã ban hành 58 văn bản giải quyết, chỉ đạo địa phương xem xét, giải quyết; kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ở một số địa phương còn chậm; có những vụ việc đã có văn bản chỉ đạo từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn tồn đọng, chưa được các địa phương triển khai thực hiện dứt điểm. cụ thể: Số vụ việc đã thực hiện xong: 36 vụ việc; Số vụ việc đang thực hiện: 21 vụ việc; Số vụ việc chưa được triển khai: 01 vụ việc.

Việc đôn đốc thực hiện các Quyết định, Kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư KNTC trong năm 2023 phải thực hiện tổng số 95 Quyết định, Kết luận; Thực hiện xong 50 (đã thực hiện xong thêm 22 Quyết định, Kết luận so với 9 tháng đầu năm); Còn phải thực hiện 45 Quyết định, Kết luận. Tuy nhiên kết quả thực hiện một số Quyết định, Kết luận sau thanh tra, kiểm tra có nội dung về xử lý đất đai chưa được tổ chức thực hiện dứt điểm, để kéo dài trong nhiều năm; việc khắc phục những sai phạm, hoàn thiện hồ sơ của các cơ quan chuyên môn và UBND các đơn vị còn chậm.Tổng số tiền phải thu hồi 37,8 tỷ đồng; Số đã thu hồi được 33,6 tỷ đồng đạt 88,9 %, kiến nghị xử lý 42 tổ chức, 301 cá nhân; đã xử lý 40 tổ chức và  277 cá nhân (tăng 25 tổ chức và 81 cá nhân so với thời điểm giao ban 9 tháng). Kiến nghị xử lý 12.167m2 đất, đã xử lý 4.487m2 đất.

         Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quang Ứng, Chánh Thanh tra tỉnh đã giải đáp một số vướng mắc của các đại biểu và đề nghị trong năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề nghị các đại biểu sau Hội nghị này cần tập trung làm tốt công tác tiếp dân, đổi mới và nâng cao nhận thức, thái độ phục vụ nhân dân. Làm tốt công tác phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đôn đốc và tổ chức thực hiện các Quyết định, Kết luận sau thanh tra./.

Nguyễn Văn Ứng - Ban nội chính Tỉnh ủy

Liên kết website