Hội nghị Giao ban công tác tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2023 giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh

12/06/2023 11:05 Số lượt xem: 56

Thực hiện Quyết định số 756/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019 về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh giữa Ban Tiếp công dân tỉnh với các cơ quan tham gia tiếp công dân và Ban Tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố, ngày 09/6/2023, tại trụ sở UBND huyện Gia Bình, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban 6 tháng đầu năm 2023 về công tác tiếp công dân giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.