Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

10/12/2021 11:02 Số lượt xem: 570

Ngày 9-12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, ban, bộ, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.


 

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu Bắc Ninh đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 137 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã và các tổ chức cơ sở Đảng các ban, sở, ngành tỉnh thông qua kênh truyền hình tỉnh Bắc Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Theo đó, Kết luận số 21 nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hoá mục tiêu: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đối với Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm vẫn giữ nguyên 19 điều như Quy định 47-QĐ/TW và nhất quán về quan điểm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Quy định mới cũng bổ sung những nội dung mới cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”; nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư tin tưởng toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị sẽ thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và các Nghị quyết, Quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định: Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng; thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, sự nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, thể hiện tầm tư duy và thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện của Đảng, trước yêu cầu về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm đưa các chủ trương của Đảng đi ngay vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau hội nghị, cấp ủy các cấp, các ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai các Kết luận, Kế hoạch thực hiện và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thuộc phạm vi phụ trách; nghiên cứu cụ thể hóa Kết luận, kế hoạch thực hiện và Quy định bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; chú trọng đề cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cấp ủy viên đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm quy định tiếp dân và xử lý kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng những nơi có cách làm hiệu quả và xử lý nghiêm các nhân, tổ chức suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường thành lập các tổ chức Đảng, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên ngay từ cơ sở; các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website