Công bố Quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại huyện Lương Tài và huyện Thuận Thành

18/06/2018 11:10 Số lượt xem: 235

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, trong các ngày, 14, 15/6/2018, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức công bố Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 15/5/2018 và Quyết định số 813-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng 2018 tại huyện Lương Tài và huyện Thuận Thành.

Quang cảnh buổi công bố tại huyện Lương Tài ngày 14/6/2018

Theo Kế hoạch, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận việc triển khai thực hiện nội dung công tác phòng, chống tham nhũng của 02 huyện từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm kiểm tra, giám sát trên các mặt: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; công tác cải cách hành chính, đổi mới quy trình quản lý nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính; việc ban hành các quy chế hoạt động, xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn của cơ quan, đơn vị; việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng./.

Trần Ngọc Thăng

Liên kết website