Công bố Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cấp ủy và người đứng đầu Kho Bạc Nhà nước tỉnh

14/08/2023 14:21 Số lượt xem: 115

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố Quyết định và Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cấp ủy và người đứng đầu Kho Bạc Nhà nước tỉnh

Ảnh có chứa trang phục, văn bản, người, trong nhà

Mô tả được tạo tự động

Thay mặt Đoàn Giám sát, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Trưởng phòng Tổng hợp Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thư ký Đoàn giám sát công bố Quyết định, Kế hoạch Giám sát

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thực hiện Quyết định số 801-QĐ/TU, ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cấp uỷ và người đứng đầu Kho bạc Nhà nước tỉnh, sáng ngày 11/8/2023, tại tụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh, đồng chí Vũ Minh Hiếu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn giám sát và các đồng chí Thành viên Đoàn Giám sát đã làm việc với Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước tỉnh. Làm việc với Đoàn Giám sát có đồng chí Vũ Đức Trọng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các đồng chí Đảng ủy viên và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 
  Ảnh có chứa trang phục, người, trong nhà, tường


Tại buổi làm việc, sau khi Đoàn Giám sát đã công bố Quyết định số 801-QĐ/TU, ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch giám sát kèm theo, đồng chí Vũ Đức Trọng thay mặt Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tiếp nhận Quyết định và Kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng thời có báo cáo sơ bộ về cơ cấu, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ và cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 

Đồng chí Vũ Minh Hiếu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Minh Hiếu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn giám sát đã quán triệt làm rõ một số nội dung như: Việc giám sát đối với Đảng uỷ và người đứng đầu Kho bạc Nhà nước tỉnh được thực hiện theo chương trình kiểm tra giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hoạt động giám sát với mục đích phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức, cá nhân ngay từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng, lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa là chính, là trọng tâm, tuy nhiên nếu phát hiện có những hành vi tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời… Đồng chí Trưởng Đoàn Giám sát cũng yêu cầu các đồng chí thành viên Đoàn giám sát trong quá trình giám sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Đảng uỷ, người đứng đầu Kho Bạc Nhà nước tỉnh và các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt báo cáo, hồ sơ, tài liệu; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Hoàng Việt - Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Liên kết website