Công bố dự thảo kết luận kiểm tra, giám sát công tác PCTN tại Ban Quản lý các KCN tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25/05/2018 07:42 Số lượt xem: 155

Ngày 22 và ngày 24/5/2018 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tổ chức công bố dự thảo kết luận kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Dự buổi công bố có các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định số 702-QĐ/TU ngày 01/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể Đảng ủy, Trưởng các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban, Sở.

Quang cảnh buổi công bố tại Đảng ủy Sở VH,TT&DL

Theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát, từ ngày 27/3/2018 đến ngày 03/5/2018 Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại khối văn phòng và các đơn vị trực thuộc của hai Đảng ủy trên các nội dung: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; việc công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; công tác cán bộ; công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; kê khai tài sản thu nhập; công tác cải cách hành chính; việc ban hành các quy chế hoạt động; việc lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thanh tra, kiểm tra về tham nhũng và việc phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện sau Kết luận thanh tra, kiểm tra. Dự thảo kết luận kiểm tra đã nêu những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy 2 đơn vị nhằm khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Kết thúc buổi công bố, Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát yêu cầu tập thể hai Đảng ủy, Trưởng các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tham gia đóng góp vào dự thảo kết luận. Đoàn sẽ trao đổi, tiếp thu có chọn lọc để chính thức ban hành Kết luận báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy trong kỳ họp tháng 5/2018.

Nguyễn Văn Bang

Liên kết website