Các cơ quan nội chính toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

16/09/2021 14:46 Số lượt xem: 216

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến các cơ quan nội chính toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính, các ban Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 138 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban Đảng, cơ quan trong khối nội chính của tỉnh.

Hội nghị nghe Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động  triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của các cơ quan nội chính; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai công tác nội chính nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan nội chính đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện: Nghiên cứu tham mưu cho Ban Bí thư, Ban Chấp hành, Quốc hội ban hành gần 200 nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thanh tra, kiểm tra, cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đảng, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan trong khối nội chính đã tập trung phổ biến, quán triệt, xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết liệt: Chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng, nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính. Tập trung nghiên cứu, tham mưu  cụ thể hóa thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng về công tác nội chính; tập trung xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án trong chương trình công tác toàn khóa của Ban  Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về lĩnh vực nội chính, nhất là các đề án xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của Đảng về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan nội chính trong việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đất nước; yêu cầu các cơ quan nội chính phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, luôn giữ vững định hướng chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước và chế độ; lấy bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân làm mục tiêu hàng đầu; thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc" trong tư duy và hành động. Công tác nội chính phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công, trong đó, lấy phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài, phát hiện, xử lý, tấn công là đột phá, quan trọng; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phát hiện và xử lý kịp thời mọi âm mưu và hành vi xâm phạm an ninh quốc gia; xử lý nghiêm minh, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ những hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội, tiêu cực, tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan nhấn mạnh những nội dung để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác nội chính theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan khối nội chính trong tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan trong khối khẩn trương rà soát, nếu thấy cần thiết thì tham mưu Tỉnh ủy bổ sung phương hướng, mục tiêu, giải pháp vào Chương trình hành động số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để đảm bảo cụ thể, sát thực tiễn của địa phương và định hướng của Trung ương; chủ động tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, nhất là phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm, không để phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, bám sát chương trình hành động và định hướng của các cơ quan khối nội chính ở trung ương để đẩy mạnh hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra…, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính và với các cơ quan, địa phương, đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website