Báo chí góp phần đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

27/10/2021 08:26 Số lượt xem: 89

Tối 24/10, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 được tổ chức trọng thể tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Lễ trao giải.

Giải Báo chí quốc gia được tổ chức lần đầu vào năm 2007, trao giải cho năm 2006, tiếp nối và phát triển từ Giải báo chí toàn quốc trước đó của Hội Nhà báo Việt Nam. Được Chính phủ phê duyệt, 15 năm qua, Giải Báo chí Quốc gia thực sự trở thành hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có ý nghĩa và danh giá nhất, có sức thu hút, lan tỏa sức mạnh, hấp dẫn nhất đối với các nhà báo và cộng tác viên trong cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Giải Đặc biệt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả của Báo Nhân Dân


  15 năm qua, Giải thưởng thu hút hơn 21 nghìn tác phẩm báo chí tiêu biểu cả nước của gần 30 nghìn lượt tác giả gửi về tham dự. Trung bình mỗi năm có gần 1.500 tác phẩm được lựa chọn từ cơ sở để dự giải. Trong đó, có hơn 1.500 tác phẩm xuất sắc được trao giải.

    Đánh giá về nội dung các tác phẩm dự thi, đồng chí Thuận Hữu cho biết: các tác phẩm đã bám sát các chủ đề lớn từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đời sống đất nước năm 2020. Phản ánh kịp thời, đậm nét kiện lớn chính trị trong năm 2020.

 

    Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, tiếp tục đi sâu phản hồi các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại nông nghiệp,  giảm nghèo bền vững, an ninh năng lượng, kinh tế xanh… Đặc biệt, báo chí tham gia trực tiếp ở nơi tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống đại dịch Covid-19, phản ánh nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

 

    Trong hoàn cảnh đất nước căng mình chống dịch Covid-19, Giải Báo chí quốc gia vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực và chủ động từ các cấp hội cả nước. Tác phẩm gửi về dự giải ở mức cao nhất trong nhiều năm trước đây với 1.931 tác phẩm, có chất lượng tốt đến từ 114 đơn vị cấp hội tham dự, với 63/63 tỉnh thành phố, 17/19 Liên chi hội, 34 Chi hội và hơn 190 tác giả là cộng tác viên.

 

    Phát biểu ý kiến tại Lễ trao giải, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương những đóng góp to lớn, thiết thực và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của đội ngũ những người làm báo cả nước, nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải Báo chí quốc gia năm 2020.

 

    Chủ tịch nước khẳng định, hơn 96 năm qua, nền báo chí nước ta đã có sự phát triển vượt bậc cả về đội ngũ, kỹ thuật, công nghệ và trình độ tác nghiệp. Đến nay, đã có hơn 27 nghìn hội viên nhà báo đang làm việc trong hơn 800 cơ quan báo chí, cơ quan quản lý, đào tạo nghiên cứu báo chí.

 

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; thực hiện đúng tôn chỉ mục đích đề ra, thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn, vấn đề mới của đất nước, trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta, khơi dậy khát vọng của dân tộc và của mỗi người dân; bảo vệ những giá trị cốt lõi của đất nước, của dân tộc; tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của nghề báo: chính xác - chính thống - nhanh nhạy - có kiểm chứng, khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin.

 

    Chủ tịch nước cho rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn đội ngũ báo chí cả nước cần nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Đó là quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương (mới đây nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ tư), các chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến rộng rãi, kịp thời quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng chống dịch trong tình hình mới. Phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phòng chống dịch, trong lao động sản xuất, trong bảo vệ trật tự xã hội, an ninh Tổ quốc.

 

    Tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội, nhất là trong cán bộ đảng viên.

 

    Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nhanh nhạy, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chính xác cho các tầng lớp nhân dân; chủ động đấu tranh chống lại những thông tin xuyên tạc, thông tin sai lệch, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân ta; không bị dao động, sa ngã trước những tác động xấu của những tư tưởng sai trái, tiêu cực trên mạng xã hội cũng như trong đời sống và mặt trái của kinh tế thị trường.

 

    Phát huy và tổ chức tốt hơn nữa Giải Báo chí quốc gia; tuyên truyền sâu rộng để thu hút ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí xuất sắc; tôn vinh và động viên khen thưởng kịp thời, xứng đáng với những tác giả và tác phẩm có giá trị xuất sắc cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện, có tác động xã hội sâu sắc...; tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch báo chí giai đoạn 2020 - 2025, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng nước ta ngày càng phát triển, vững mạnh.

Nguồn: noichinh.vn

Liên kết website