Bảo đảm các điều kiện để Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2021 thành công

15/07/2021 13:51 Số lượt xem: 30

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2021 diễn ra sáng 14-7.


 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn kết luận các nội dung họp.

Theo Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh, Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 17-7. Hội nghị được tổ chức 2 cuộc: 1 cuộc đối thoại với các doanh nghiệp FDI với chủ đề “Bắc Ninh nơi hội tụ các thương hiệu lớn” và 1 cuộc đối thoại với các doanh nghiệp trong nước với chủ đề “Nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi phát triển kinh tế”. Hội nghị sẽ được tổ chức kết nối theo hình thực trực tuyến qua internet tại các điểm cầu; trong đó 2 điểm cầu cấp tỉnh tại UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông; 8 điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố và 8 điểm cầu tại Văn phòng nhà đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp.

Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 381/KH-UBND về các điều kiện chuẩn bị cho Hội nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp được 60 ý kiến của các doanh nghiệp FDI và 111 ý kiến của các doanh nghiệp trong nước báo cáo UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan trả lời; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông hoàn tất công tác chuẩn bị các điểm cầu tại Văn phòng nhà đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp. Công tác khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu; các điều kiện bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19 theo quy định và công tác truyền thông về buổi đối thoại... cũng cơ bản hoàn tất.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp; đề xuất UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan trả lời câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp; việc lựa chọn những ý kiến trực tiếp tại buổi đối thoại, dự kiến các đơn vị trả lời tại hội nghị; số lượng, thành phần dự của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tại các điểm cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần này có ý nghĩa rất lớn trong điều kiện các doanh nghiệp vừa vượt qua đợt dịch COVID-19 lần thứ 4; thống nhất nội dung, chương trình hội nghị đối thoại; yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành, địa phương liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là đường truyền, trang trí khánh tiết, nội dung chương trình… bảo đảm phục vụ Hội nghị đối thoại diễn ra thành công.

Đối với cuộc đối thoại với doanh nghiệp trong nước, đề nghị bổ sung thêm doanh nghiệp dự tại điểm cầu UBND tỉnh, tại điểm cầu UBND cấp huyện phải bổ sung thêm đại diện các phòng chuyên môn. Đối với cuộc đối thoại với doanh nghiệp FDI, yêu cầu tăng số lượng doanh nghiệp dự tại điểm cầu UBND tỉnh và các điểm cầu KCN, thành phần tham gia của doanh nghiệp là Giám đốc doanh nghiệp; tại mỗi điểm cầu KCN phải cử lãnh đạo cấp huyện dự. Giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thẩm định nội dung, kịch bản chương trình và các nội dung câu hỏi của doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, phân loại và gửi các ngành, địa phương trả lời câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp theo nhóm vấn đề; tham mưu lựa chọn những vấn đề trả lời bằng văn bản, những vấn đề lớn trả lời, đối thoại tại hội nghị. 

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website