Ban Tiếp công dân Trung ương: Chủ động thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

20/12/2022 10:42 Số lượt xem: 23

Năm 2022, Ban Tiếp công dân Trung ương đã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại trụ sở, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, nhất là trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 5, thứ 6 Trung ương Đảng khoá XIII, Kỳ họp bất thường, Kỳ họp thứ 3, 4 Quốc hội Khoá XV và các ngày lễ, Tết của đất nước. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiếp dân, các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ có sự đổi mới. 

Trong năm, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tiếp thường xuyên 3.257 lượt với 10.302 lượt công dân đến trình bày 2.579 vụ việc; 344 lượt đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2021, số lượt tiếp tăng 92,5% (3.257/1.692), số lượt người tăng 2,3 lần (10.302/4.429), số vụ việc tăng 79% (2.579/1.441) và số lượt đoàn đông người tăng 2,4 lần (344/144).

 

    Phát hành 1.637 văn bản hướng dẫn công dân và 236 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Riêng Thanh tra Chính phủ tiếp 2.205 lượt, có 7.963 lượt công dân được tiếp với 1.773 vụ việc; có 290 lượt đoàn đông người; báo cáo đề xuất xin ý kiến lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với 18 vụ việc.

 

    Ban Tiếp công dân Trung ương đã ban hành 3 báo cáo đề xuất lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân; lãnh đạo đã thực hiện tiếp được 16 vụ việc trong đó 15 vụ việc thuộc tỉnh Bình Định và 1 vụ việc thuộc tỉnh Sóc Trăng. Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương đã trực tiếp tiếp nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp tại trụ sở. Đã xử lý 10.568/11.026 đơn phải xử lý. Tăng 23,6% (10.568/8.549) so với cùng kỳ năm 2021; số đơn đã xử lý, số đơn đủ điều kiện xử lý tăng 27,2% (3.562/2.799).

Nguồn: noichinh.vn

Liên kết website