Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

05/01/2022 09:12 Số lượt xem: 1073

Chiều 4-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo; đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.


 

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

 

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan khối nội chính  quán triệt, triển khai kịp thời những nội dung công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường nắm tình hình, chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chú trọng tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an toàn tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 37 văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đóng góp ý kiến vào 10 dự thảo văn bản có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp nhận 1.031 đơn thư (xem xét chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 301 đơn thư; 730 đơn thư không đủ điều kiện xử lý); theo dõi, đôn đốc xử lý 28 vụ việc, vụ án về tham nhũng kinh tế.
Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai có hiệu quả những nội dung công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo đối với các điểm có dấu hiệu phức tạp; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc, vụ án về kinh tế, tham nhũng; tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tại các buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu chỉ đạo xử lý các đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị năm 2022 Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tập trung rà soát các cơ chế, chính sách để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời khắc phục những bất cập, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý tài sản bất minh của cán bộ, công chức, viên chức; sớm tham mưu Tỉnh ủy ban hành quy định đưa vụ việc, vụ án vào diện chỉ đạo, xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo dõi, đôn đốc của Ban Nội chính Tỉnh ủy; tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động...
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website