Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

04/01/2024 14:54 Số lượt xem: 67

Ngày 03/01/2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và Chỉ đạo Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy;  các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:  Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh; các đồng chí Chánh văn phòng các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ.

Báo cáo trước Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày những kết quả nổi bật trong công tác năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy trên các lĩnh vực công tác, gồm: công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; công tác thẩm định, thẩm tra; công tác phối hợp; việc thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của 02 Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo PCTN, TC và Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và một số nội dung công tác khác.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu các cơ quan, đơn vị đánh giá cao những cố gắng và kết quả Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong năm 2023, nhất là việc phối hợp có hiệu quả trong nhiều nội dung công tác với các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan liên quan để tham mưu, xử lý, giải quyết vướng mắc trong thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, kết quả công tác khá toàn diện mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện trong năm vừa qua. Đặc biệt, Ban Nội chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đã có nhiều sáng tạo, đổi mới với cách làm hay, hiệu quả để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh chỉ đạo, giải quyết một số nội dung công việc khó, phức tạp liên quan đến các văn bản chỉ đạo của Trung ương; liên quan đến một số vụ việc, vụ án; liên quan đến tham mưu xử lý, giải quyết một số đơn thư, vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài. ..

Đồng ý với 08 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

“Một” , Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên rà soát những văn bản chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức triển khai và tổ chức thực hiện.

“Hai” là, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện, kế hoạch triển khai các văn bản; thực hiên các kết luận sau thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của kiểm toán nhà nước; phối hợp theo dõi việc thực hiện thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo Hướng dẫn 1613/HD-TTCP ngày 18/7/2023 của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc

Ba” là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác nội chính và  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động chuẩn bị cho các kịch bản, tình huống đột xuất đối với các chuyên đề, nhiệm vụ đột xuất có thể sẽ diễn ra trong năm 2024 để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

 Bốn” là, làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư. Ban Nội chính cần tham mưu, hoàn thiện việc tiếp công dân trực tuyến và trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Nâng cao từng bước chất lượng xử lý, chuyển, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư của công dân. Cần tiếp tục tham mưu, rà soát các vụ việc, đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài để báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.

Năm” là, thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh. Đảm bảo phối hợp đồng bộ, rõ ràng nhiệm vụ của Ban Nội chính với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và với trách nhiệm là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh.

Sáu” là, quan tâm, tập trung hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin, truyền thông, báo chí để tuyên truyền sâu, rộng, có hiệu quả công tác nội chính, PCTN,TC của Đảng và Nhà nước, nhất là kết quả công tác này trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian vừa qua, đồng thời phản bác với các luận điệu, luận điểm chống phá của các thế lực phản động, thù địch.

Tăng cường công tác thông tin, phối hợp; tổ chức các cuộc họp, cuộc giao ban với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của kiểm toán.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và các ý kiếm tham gia, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong năm 2023, đồng thời giải trình, làm rõ kết quả cũng như phương hướng, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan, đơn vị liên qua, các huyện, thị, thành ủy tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để năm 2024 kết quả công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành nội chính đạt kết quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.