Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh

09/07/2021 10:59 Số lượt xem: 30

Chiều 8-7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với các cơ quan chức năng để thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.

Ban thực hiện thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Tờ trình về: Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; đề nghị ban hành “Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 148 của HĐND tỉnh về Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh và các Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý.
Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các sở, ngành liên quan làm rõ căn cứ pháp lý, tính cần thiết của các Tờ trình, Báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến cơ sở xây dựng cơ cấu nguồn vốn; phương án phân bổ nguồn vốn; hiệu quả sử dụng các dự án sau đầu tư; thứ tự ưu tiên xây dựng các dự án; rà soát lại các số liệu bảo đảm chính xác và thống nhất; xây dựng kịch bản thu, chi ngân sách Nhà nước trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; mức hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, sản xuất nhỏ, sản xuất hàng hoá và đối tượng chuyển giao, nhận chuyển giao công nghệ trong hoạt động khuyến nông; rà soát, phân định rõ đối tượng được hỗ trợ trong hoạt động khuyến nông đảm bảo tính thực thi cao;…
Các thành viên Ban thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét các nội dung trên tại Kỳ họp thứ Hai. Ban đề nghị các ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình bảo đảm nội dung, thể thức, trình kỳ họp HĐND tỉnh đạt chất lượng.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website