Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX

01/12/2021 14:56 Số lượt xem: 239

Trong hai ngày 29 và 30-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.


 

Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra các Báo cáo kết quả thực hiện  năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 về tình hình kinh tế - xã hội; quản lý, sử dụng đất đai; quyết toán thu, chi ngân sách; dự toán ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tờ trình về: Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đề nghị thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2021; Quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn  2022 – 2025; Quy định, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ 2022 – 2025; Quy định tỷ lệ điều tiết ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ 2022 – 2025; Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh ; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và  về phê duyệt, điều chỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án.

Sau khi nghe các đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo nội dung, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách chất vấn làm rõ một số vấn đề về: Công tác phối hợp trong việc lập quy hoạch giữa ngành chức năng với các địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Tài nguyên & Môi trường đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương; tỷ lệ chuyển nguồn ngân sách; tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; giới hạn mức chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, việc chuyển nguồn và điều chỉnh một số dự án; công tác quy hoạch, phát triển đô thị;...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh của các ngành chức năng; nhấn mạnh, dự báo năm 2022 tiếp tục có những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, các ngành chức năng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh những giải pháp cụ thể trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách; tiếp tục nắm bắt những khó khăn của các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh để tham mưu cơ chế tháo gỡ cho doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý đầu tư công, công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, phát triển chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; quan tâm và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là chấn chỉnh tình hình vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, khắc phục việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban để hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình theo đúng các quy định để Ban trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ Tư.

* Ngày 30-11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung phát biểu tại hội nghị.

Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra các Tờ trình về:  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp xã hội; hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Quy định mức quà tặng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh; Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS – CoV2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đề nghị thông qua chủ trương ban hành Đề án ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành y tế Bắc Ninh giai đoạn 2022 – 2026; đề nghị sửa đổi Đề án Hỗ trợ thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp.

Các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội chất vấn đơn vị chủ trì soạn thảo làm rõ một số nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý, tính khả thi, cơ sở đề xuất mức hỗ trợ đối với từng đối tượng; sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người trong triển khai thực hiện các nhóm kỹ thuật cao ngành y tế; hiệu quả Đề án Hỗ trợ thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp;…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chủ trì soạn thảo, nhất trí về sự cần thiết ban hành các chính sách hỗ trợ, khẳng định đây là cơ sở để UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, đề nghị Sở Lao động, Thương binh & Xã hội rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được hỗ trợ; Sở Y tế cần tham mưu với tỉnh xây dựng và ban hành chính sách đào tạo, bồi dưỡng thu hút bác sĩ nội trú về công tác tại tỉnh; hai đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong triển khai sau khi các nghị quyết ban bành, góp phần đưa các chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Cơ bản nhất trí với dự thảo các Tờ trình, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị các sở, ngành chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện về thể thức, nội dung, bảo đảm chính xác, khoa học, khả thi để trình HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp tới.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website