Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 5

29/06/2023 08:54 Số lượt xem: 89

Sáng ngày 28/6/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 5, nhằm đánh giá kết quả công tác quý II/2023, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Vũ Minh Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Trong quý II, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đã bám sát vào quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC của Trung ương và địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tổ chức sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo theo Kế hoạch số 34-KH/BCĐTW, ngày 23/5/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh; Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã làm việc trực tiếp với 08 cấp uỷ, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên do có vi phạm pháp luật hình sự; Chỉ đạo Cơ quan điều tra hai cấp khởi tố mới 05 vụ/37 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát để truy tố 07 vụ/50 bị can; Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết đối với các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý; Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc. Đến nay, 02/04 vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo đã xét xử sơ thẩm.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án, Ban chỉ đạo đã ban hành Kết luận số 01-KL/BCĐ, ngày 12/6/2023 để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; Chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh tổ chức xác minh, tài sản thu nhập theo quy định của Đảng, Nhà nước và kế hoạch đã được phê duyệt; Chỉ đạo Thanh tra tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát công tác quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định; Thành lập Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 04-QĐ/BCĐ, ngày 25/5/2023 của Ban Chỉ đạo về việc kiểm tra công tác PCTNTC đối với Ban Thường vụ huyện uỷ và người đứng đầu huyện uỷ Gia Bình thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; Tiếp tục chỉ đạo 13 Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc việc thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đến nay, 05 cuộc thanh tra, kiểm tra đã ban hành kết luận; 03 cuộc thanh tra, kiểm tra đã có báo cáo kết quả trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; 05 Đoàn kiểm tra, giám sát đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh uỷ (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh) đã tiếp nhận và phân loại xử lý 350 đơn của công dân; Tham mưu, tổ chức 03 phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, trong đó có 01 phiên tiếp dân kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; Thực hiện việc rà soát, đôn đốc giải quyết một số vụ việc, đơn thư tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh theo Thông báo kết luận số 543-TB/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (UBKT Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh…) tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng 09 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định về PCTNTC.

Để tiếp tục đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai như:

- Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai làm việc trực tiếp để nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTNTC tại cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, chương trình công tác của cá nhân đã ban hành.

- Phổ biến bài Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đến các Ban Đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ để làm tài liệu nghiên cứu, quán triệt, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và cập nhật ngay tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào phương hướng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện công tác PCTNTC trong thời gian tới.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền nội dung, giá trị cốt lõi của Tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; biến những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC nêu trong Tác phẩm thành hành động và kết quả thiết thực, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo đúng Chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành.

- Chỉ đạo Toà án nhân dân tỉnh đưa các vụ án: (1) “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án khu đô thị mới Quế Võ; (2) “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn ra xét xử trong Quý III/2023.

- Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với Bộ phận Nội chính, PCTNTC cấp huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc.

          - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực, khẩn trương thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực./.

Dương Đức Thành - Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Liên kết website