Đồng chí Vũ Minh Hiếu - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Tiếp xúc cử tri tại huyện Lương Tài

15/11/2023 15:52 Số lượt xem: 34

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TT.HĐND ngày 23/10/2023 của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 15/11/2023 tại UBND thị trấn Thứa, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lương Tài tổ chức Tiếp xúc cử tri tại thị trấn Thứa.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Vũ Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng các ông, bà trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lương Tài, Thường trực HĐND huyện Lương Tài; đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện; Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Thứa dự Hội nghị.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lương Tài,  đồng chí Vũ Minh Hiếu Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 13, 14 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh.

Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các cử tri thị trấn Thứa cơ bản đồng tình, nhất trí với báo cáo của đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lương Tài, đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh, huyện quan tâm xem xét, giải quyết những kiến nghị của cử tri như: các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, quan tâm đến đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đầu tư hạ tầng nông thôn, vấn đề vệ sinh môi trường, tập trung giải quyết đơn thư, KN,TC, kiến nghị, phản ánh của nhân dân đối với những vấn đề bức xúc tại địa phương.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu cùng các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lương Tài, lãnh đạo UBND huyện Lương Tài đánh giá cao các ý kiến xây dựng của cử tri; nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời tiếp tục thuyết phục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luận của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp. Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi giải quyết của UBND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lương Tài sẽ tổng hợp để báo cáo thường trực HĐND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh xem xét, trả lời tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh mong muốn cử tri thị trấn Thứa phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn đồng hành, ủng hộ cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, vai trò chủ thể của nhân dân trong các hoạt động kinh tế - xã hội, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra; xây dựng quê hương Thị trấn Thứa nói riêng và huyện Lương Tài nói chung ngày càng vững bước đi lên, đời sông nhân dân ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc và phát triển./.

Trương Đình Khương - Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Liên kết website