Đối thoại phát triển địa phương năm 2021

14/07/2021 13:48 Số lượt xem: 32

Sáng 13-7, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đối thoại phát triển địa phương năm 2021 với chủ đề “Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.


 

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh.

 Phát biểu khai mạc Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, hội nghị lần đầu tiên được tổ chức quy mô toàn quốc trong bối cảnh cả nước đang thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Đặc biệt, Trung ương và các địa phương dồn trí, lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì phát triển kinh tế. Đề nghị các đại biểu tại các điểm cầu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp, mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, các địa phương năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh; thời cơ, thách thức, các giải pháp về chuyển đổi, phát triển số, tăng trưởng xanh trong trạng thái bình thường mới; xây dựng chính quyền điện tử; phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số… Các giải pháp về xây dựng các đột phá chiến lược; tổ chức quản trị thực thi, nâng cao năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, các địa phương trong giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp, ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển chung của đất nước trong điều kiện, tình hình mới…cũng được các đại biểu đề cập tại Hội nghị. Đây là dịp để các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận định rõ tình hình, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Qua đó, khơi dậy tinh thần hành động quyết liệt, tạo xung lực mới, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đưa đất nước vượt qua khó khăn, vững bước tiến lên.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website