Đoàn công tác số 2 theo Quyết định số 39-QĐ/BNCTU ngày 10/4/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Yên Phong

03/06/2023 15:11 Số lượt xem: 83

Thực hiện Thông báo kết luận số 543-TB/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng Kế hoạch, thành lập các Đoàn rà soát, đôn đốc giải quyết một số vụ việc, đơn thư tồn đọng phức tạp trên địa bàn tỉnh. Ngày 02/6/2023, Đoàn công tác số 2 theo theo Quyết định số 39-QĐ/BNCTU, ngày 10/4/2023 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lương Duy Thiệu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng Đoàn đã có cuộc làm việc với Huyện ủy Yên Phong