Đoàn công tác số 2 theo Quyết định số 39-QĐ/BNCTU ngày 10/4/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Tiên Du

09/08/2023 14:53 Số lượt xem: 37

Thực hiện Thông báo kết luận số 543-TB/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng Kế hoạch, thành lập các Đoàn rà soát, đôn đốc giải quyết một số vụ việc, đơn thư tồn đọng phức tạp trên địa bàn tỉnh. Ngày 08/8/2023, Đoàn công tác số 2 theo theo Quyết định số 39-QĐ/BNCTU, ngày 10/4/2023 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lương Duy Thiệu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng Đoàn đã có cuộc làm việc với Huyện ủy Tiên Du.

Về phía Huyện ủy Tiên Du có đồng chí Nguyễn Tiến Tài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đương Bắc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Công Ký - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; thủ trưởng các đơn vị: UBKT Huyện ủy, Văn Phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng TN&MT, Thanh tra, Phòng KT và HT, đại diện CQCSĐT Công an huyện; lãnh đạo một số xã trên địa bàn huyện.

 Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã quán triệt tinh thần buổi làm việc; mục đích, yêu cầu của việc rà roát, đôn đốc theo Kế hoạch số 447-KH/BNC, ngày 28/3/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về rà soát, đôn đốc giải quyết một số vụ việc, đơn thư tồn đọng phức tạp trên địa bàn tỉnh, đồng thời gợi mở một số nội dung để các thành viên Đoàn rà soát và các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận nghiêm túc, thẳng thắn, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung liên quan để làm rõ những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như việc xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền các cấp. Trên cơ sở phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết có kết quả cụ thể đối với từng vụ việc.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí chủ trì và các thành viên Đoàn công tác số 2, đồng chí Nguyễn Tiến Tài - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt lãnh đạo huyện Tiên Du cảm ơn các thành viên Đoàn công tác và các đại biểu dự Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong tiếp nhận và giải quyết đơn, thư của công dân, đồng thời đóng góp các ý kiến có tâm huyết và trách nhiệm nhằm tìm ra những giải pháp để sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; các cơ quan chuyên môn; lãnh đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh .

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn công tác số 2 đề nghị lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo các xã có mặt tại Hội nghị tiếp thu các ý kiến góp ý của Đồng chí Bí thư Huyện ủy và các thành viên Đoàn công tác số 2, cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan và sớm hoàn thiện báo cáo. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước nhằm giải quyết có hiệu quả các khiếu kiện của người dân để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Trương Đình Khương - Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Liên kết website