Đoàn công tác số 2 theo Quyết định số 39-QĐ/BNCTU ngày 10/4/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Lương Tài

04/07/2023 08:19 Số lượt xem: 102

Thực hiện Thông báo kết luận số 543-TB/TU, ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng Kế hoạch, thành lập các Đoàn rà soát, đôn đốc giải quyết một số vụ việc, đơn thư tồn đọng phức tạp trên địa bàn tỉnh. Ngày 03/8/2023, Đoàn công tác số 2 (Đoàn công tác liên ngành) theo theo Quyết định số 39-QĐ/BNCTU, ngày 10/4/2023 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Lương Duy Thiệu – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng Đoàn đã có cuộc làm việc với Huyện ủy Lương Tài.

 Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã quán triệt tinh thần cuộc làm việc; mục đích, yêu cầu cuộc rà roát, đôn đốc theo Kế hoạch số 447-KH/BNC, ngày 28/3/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về rà soát, đôn đốc giải quyết một số vụ việc, đơn thư tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh, đồng thời gợi mở một số nội dung để các thành viên Đoàn rà soát và các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lương Tài cùng các đại biểu các đơn vị: Văn Phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra, Phòng TN&MT, Phòng Nội vụ, lãnh đạo xã Tân Lãng, đã tiến hành trao đổi, thảo luận nghiêm túc, thẳng thắn, các nội dung liên quan đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như việc xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết vụ việc đã kéo dài nhiều năm.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí chủ trì Hội nghị và các thành viên Đoàn công tác số 2, đồng chí Vũ Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện ủy thay mặt lãnh đạo huyện Lương Tài cảm ơn các thành viên Đoàn công tác và các đại biểu dự Hội nghị đã đóng góp các ý kiến có tâm huyết và trách nhiệm nhằm tìm ra những giải pháp để sớm giải quyết dứt điểm những kiến nghị của công dân đối với vụ việc.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn công tác số 2 đề nghị lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến góp ý các thành viên Đoàn công tác số 2, sớm hoàn thiện báo cáo và cung cấp đầy đủ các tài liệu để giúp Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Trương Đình Khương - Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Liên kết website