Điểm báo tuần từ ngày 01/11 đến ngày 07/11 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

09/11/2021 14:08 Số lượt xem: 40

Thông tin đáng chú ý trong tuần: Chủ tịch Quốc hội chủ trì tọa đàm về xây dựng chuyên đề hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hội nghị trực tuyến toàn quốc khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị. Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác với Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Kỳ thứ 8 Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tuyên phạt nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh 14 năm tù.

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Đại biểu Nhân dân, Công an nhân dân, Chính phủ điện tử, Quân đội nhân dân, VietnamNet, Lao Động, Đại đoàn kết, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (02/11) đưa tin, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm chuyên gia về Chuyên đề số 09 về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyên đề số 09 là một trong 4 chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (Đề án) được Ban Chỉ đạo Đề án phân công Đảng đoàn Quốc hội chủ trì thực hiện.Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước.Để thực hiện các nhiệm vụ này có 3 cấu phần quan trọng: Một là, xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và đáp ứng yêu cầu hội nhập. Hai là, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Ba là xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Trong đó, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật có ý nghĩa nền tảng, là cơ sở cho việc thực hiện cũng như quyết định hiệu quả của hai cấu phần còn lại.Tại cuộc tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Tiểu ban xây dựng Chuyên đề số 09 sẽ nghe các chuyên gia đóng góp ý kiến, nêu quan điểm về các nội dung liên quan đến Chuyên đề 09 để tiếp tục hoàn thiện trình Ban chỉ đạo xây dựng Đề án của Đảng đoàn Quốc hội.

 

    Báo Công an nhân dân, Tiền Phong, Tuổi trẻ,Bảo vệ pháp luật, Lao Động, Công lý, VietNamNet, Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN (02/11) thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, tại Kỳ họp thứ 10 (Khóa XII), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phò, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song. Ông Phò bị kỷ luật vì vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong chỉ đạo, quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện Đắk Song. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Thanh, đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2016 - 2021. Lý do vì ông Thanh đã để xảy ra vi phạm trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành, chưa chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên về quản lý đất đai. Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận kiểm tra và xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Phan Đình Hiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, nhiệm kỳ 2011-2016 đã có khuyết điểm, vi phạm thiếu trách nhiệm về kiểm tra, chỉ đạo để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phan Đình Hiến bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, đối chiếu Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thì khuyết điểm, vi phạm của ông Phan Đình Hiến xảy ra trong giai đoạn từ tháng 6/2011 – 11/2015 đến thời điểm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận vi phạm đến mức thi hành kỷ luật là 5 năm 11 tháng, đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Chính phủ điện tử, Đại biểu Nhân dân, Lao Động, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam,Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03/11) cho biết, Thường trực Ban Bí thư và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, ngày 14/10 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19-KL/TW về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - một chủ trương quan trọng, là cơ sở để Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp trong nhiệm kỳ này; để duy trì trật tự, kỷ cương xã hội, tạo hành lang pháp lý cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta từ khi cầm quyền luôn coi trọng công tác xây dựng pháp luật. Đặc biệt, trước yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới đất nước, Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005). Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng pháp luật cần nhận thức, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - một nhà nước thực sự kiến tạo khung khổ thể chế, pháp luật cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Do đó, hệ thống pháp luật phải đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, bảo đảm cho bộ máy nhà nước vận hành trôi chảy, vừa tiếp nhận, phát triển những giá trị đã được khẳng định của văn minh nhân loại, vừa phù hợp với những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của chế độ ta, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, rất hệ trọng, một trong những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nội dung quan trọng khác là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Đồng chí yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “tham nhũng chính sách”; không được lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật hoặc chỉ thiên về tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước, mà thiếu đồng hành với người dân, doanh nghiệp. Không được để xảy ra tình trạng luật mới được ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, xa rời thực tiễn, luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư..., gây nên sự thiếu niềm tin của nhân dân vào luật pháp, lo ngại của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài về tính ổn định, minh bạch trong các quy định của pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh…

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Việt NamPlus, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công luận, Nông nghiệp, VietNamNet, Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN (03/11) dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định kỷ luật và đề nghị kỷ luật đối với một số cán bộ lãnh đạo cấp sở đã vi phạm trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018. Cụ thể,  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đồng bộ, kịp thời đối với ba đồng chí: Lương Công Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng Ban Chấm thi; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Giám sát; đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chấm thi đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm trong quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017 - 2018 đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án hai năm tù về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”; đồng chí Trần Doãn Xuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Chấm thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên bố phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” và xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo; đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Đức Thơ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ vì đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu thực hiện kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018; để nhiều cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý vi phạm pháp luật trong kỳ thi tuyển bị truy tố, xét xử.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Công an nhân dân, Thanh Niên, Tiền Phong, Tuổi trẻ, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04/11) cho biết, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác với Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Hội nghị thống nhất đánh giá, qua hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, mỗi cơ quan có thêm nhiều thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nổi bật là hai cơ quan đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách lớn về phòng, chống tham nhũng; phối hợp có hiệu quả trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng, cũng như trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đối với các cấp ủy, tổ chức đảng; qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, sai phạm kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước nhiều tài sản, tiền, đất đai… Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá hai cơ quan thời gian qua đã nỗ lực thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng tạo chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí nhấn mạnh, Kiểm toán là một trong những công cụ quan trọng, hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, có hiệu quả giữa nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử nói chung, giữa nội chính và kiểm toán nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Hai bên tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả cơ chế chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của Thường trực Ban Chỉ đạo, đó là: Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải báo cáo ngay cho Thường trực Ban Chỉ đạo và chuyển hồ sơ, tài liệu đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo quy định của Đảng… Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội nghị này, hai bên bổ sung, hoàn thiện Báo cáo sơ kết, đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung công tác và phân công trách nhiệm cụ thể thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa hai cơ quan trong những năm tới nhằm đạt bước tiến mới, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước; Vũ Văn Họa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Đặng Thế Vinh, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra


 
    Báo Nhân Dân điện tử, Chính phủ điện tử, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Đại đoàn kết, Pháp luật Việt Nam, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04/11) đồng loạt phản ánh kết luận Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Quản lý Dược nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 2015-2020. Khiển trách Đảng ủy Cục Quản lý Dược nhiệm kỳ 2015-2020; Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai gồm: Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Nguyễn Quốc Anh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc; Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế trọng điểm kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế; khiển trách các đồng chí: Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Thế Thịnh, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Vũ Tuấn Cường, Đảng ủy viên Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý Dược; Nguyễn Trí Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Trương Quốc Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Nguyễn Xuân Đông, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung đã chỉ ra trong Kết luận giám sát. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020… và một số nội dung quan trọng khác.

    Báo Nhân Dân điện tử, Điện tử Chính phủ, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công lý, Tiền Phong, Giáo dục, Hà Nội mới, Thanh Niên, Tuổi trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04/11) đưa tin, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế)”, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế bị khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường. Trước đó, vào năm 2019, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án mua bán thuốc giả xảy ra tại công ty VN Pharma, để làm rõ các vấn đề của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định triệu tập các thành viên trong hội đồng giám định Bộ Y tế. Công ty VN Pharma, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh và Cục Quản lý dược cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.Ngoài ra, tòa án còn triệu tập gần 200 người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng. Trong số những người bị triệu tập có ông Trương Quốc Cường. Thời điểm vụ án xảy ra, ông Cường đang giữ cương vị Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thanh tra, Công lý, Nhà báo và Công luận, Kiểm toán, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietNamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04/11) phản ánh các nội dung Hội nghị Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Theo kế hoạch được thông tin tại Hội nghị, trong năm 2022, Quốc hội sẽ tiến hành 4 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó có 2 cuộc giám sát tối cao của Quốc hội, chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của giai đoạn 2016-2021. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có quyết định 2 chuyên đề giám sát, đó là việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2021 và chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, giám sát phải làm đến nơi, đến chốn, có bằng chứng cụ thể, có đánh giá sát đúng với từng lĩnh vực, đưa ra kiến nghị, đề xuất sắc sảo và cũng phải theo dõi cả việc tổ chức thực hiện các kiến nghị, kết luận giám sát. Lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu phải xác định được trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong từng ngành, lĩnh vực. Có như vậy, sau giám sát, chúng ta mới hy vọng có thể tạo ra sự chuyển biến căn bản trong từng lĩnh vực giám sát, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân cả nước và yêu cầu của Đảng, Nhà nước trong từng giai đoạn. Về phương thức giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiến hành đồng bộ từ Trung ương xuống địa phương, tỉnh, thành nào làm ở tỉnh thành đó và có kiểm tra chéo lẫn nhau, HĐND làm độc lập. Các Đoàn ĐBQH và Đoàn giám sát cũng làm độc lập, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ cũng làm độc lập. Qua giám sát phải chỉ ra được những tồn tại, hạn chế là do quy định pháp luật hay là do tổ chức thực hiện. Tới đây, phải tăng cường công tác giải trình tại các cơ quan của Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, nếu trong quá trình giám sát phát hiện những dấu hiệu sai phạm đối với tất cả các lĩnh vực thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội…

 

    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

    Báo Nghệ An, Lao Động, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, An ninh Thủ đô, Tiền Phong, Thanh Niên, VnExpress (01/11) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Lưu Quang Thượng, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, giai đoạn 2004-7/2014; Trần Công Oanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, giai 2014-7/2020 và Nguyễn Văn Hồng, nguyên Công chức địa chính nông nghiệp xã Nghi Tiến, giai đoạn 2013-9/2020, về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục do thiên tai, giai đoạn 2013 đến 2018, ông Hồng tham mưu và được ông Thượng, Oanh chỉ đạo lập khống hồ sơ diện tích thiệt hại và số hộ dân để đề nghị hỗ trợ. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 722 triệu đồng. Hội động xét xử đã tuyên bị cáo Lưu Quang Thượng nhận mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ; Trần Công Oanh nhận mức án 02 năm tù và Nguyễn Văn Hồng nhận mức án 03 năm tù.

 

    Báo Công an nhân dân,Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Thanh Niên, Tiền Phong, Tuổi trẻ, VietNamNet, Sài Gòn giải phóng, Công luận (02/11) đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo, gồm: Nguyễn Ngọc Đãi, Lê Tự Trung, đều là cựu cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn; Trần Việt Hùng, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn; Đinh Hùng Liên, nguyên Chủ tịch UBND phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn và Lê Thương, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TX Điện Bàn)  về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, năm 2010, Trong quá trình thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư - dịch vụ làng chài Điện Dương, các bị cáo đã sai phạm trong việc kiểm kê tài sản, áp giá bồi thường trái quy định của Nhà nước là gây thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đãi, Trung và Hùng cùng 02 năm 06 tháng tù giam, bị cáo Liên 02 năm tù giam; riêng bị cáo Thương 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Thanh Niên, Việt Nam Plus, VietNamNet, Dân trí, Tuổi trẻ, Tiền Phong, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03/11) theo nguồn tin từ Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS). Sau khi thu thập đủ chứng cứ tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai bị can Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc CNS và Đỗ Văn Ngà, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của CNS. Được biết, các bị can đã có có các sai phạm trong hoạt động thoái vốn gây thất thoát tài sản của nhà nước là nhiều lô “đất vàng” có trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

    Báo Nhân dân điện tử, Pháp luật Việt Nam, Thanh Niên, Tuổi trẻ, Tiền Phong, Thanh tra, Lao Động, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03/11) đưa tin, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng TP. Hội An, để điều tra các sai phạm trong tổ chức đấu thầu tại một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân TP Hội An làm chủ đầu tư. Trước đó, một cấp dưới của ông Điểu cũng bị công an tạm giữ để điều tra các dấu hiệu sai phạm liên quan đến công tác tổ chức đấu thầu. Liên quan đến những sai phạm trong công tác đấu thầu, vào cuối tháng 10/2021, Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ khẩn cấp ông Lê Hữu Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đô thị huyện Thăng Bình và Trần Thanh Dũng, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An vì liên quan đến hành vi dàn xếp đấu thầu, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng…

 

    Báo Công an nhân dân, Lao Động, Thanh Niên, Tuổi trẻ, Tiền Phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công lý, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03/11) dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Đại, Đội trưởng và Nguyễn Đình Nghinh, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, để điều tra, làm rõ về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 30/10/2021, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra và đưa một xe bồn chở xăng dầu về trụ sở làm việc của đơn vị (để xử lý hành vi “không niêm phong kẹp chì” và “vận chuyển hàng hóa là xăng dầu không có hóa đơn chứng từ.” Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra và đưa xe ôtô bồn do ông Q. làm tài xế vi phạm không niêm phong kẹp chì, vận chuyển hàng hóa là xăng dầu không có hóa đơn chứng từ. Các cán bộ thuộc Đội Quản lý thị trường số 1 đã không lập biên bản kiểm tra, quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật mà yêu cầu ông Q. phải nộp số tiền xử phạt hành chính 160 triệu đồng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của hai đối tượng Đại, Nghinh, thu giữ 159,5 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

 

    Báo Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Bảo vệ pháp luật, Dân trí, Giáo dục và Thời đại, Tài nguyên và Môi trường, Đài TNVN (04/11) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tống đạt các Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lường Văn Thuật, nguyên là Chủ tịch UBND xã Phổng Lập về hành vi “Tham ô tài sản”. Qua điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định trong năm 2019 -2020, với chức vụ là Chủ tịch UBND xã, Lường Văn Thuật đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền 38 triệu đồng, là kinh phí Nhà nước cấp hỗ trợ hoạt động của đội văn nghệ các bản trên địa bàn xã. Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định pháp luật.

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Công an nhân dân, Tiền Phong, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05/11) cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Xuân Thành, Phó trưởng Ban quản lý dự án xây dựng huyện và ông Lương Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Chung để phục vụ điều tra mở rộng vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó liên quan đến những sai phạm trong thực hiện 2 dự án giao thông trên địa bàn huyện Mường Lát, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, Tòa án dân sự, quân sự các cấp đã xét xử các bị can cùng trách nhiệm cá nhân. Thụ lý kiến nghị của cơ quan tố tụng, nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, lãnh đạo huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Xuân Thành, Phó trưởng Ban quản lý dự án xây dựng huyện Mường Lát và ông Lương Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Chung phục vụ điều tra rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 

    Báo Nhân dân điện tử, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, VietNamPlus, Tuổi trẻ, Tiền Phong, Người Lao động, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Công lý, Thanh tra, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (06/11) đưa tin, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 3 bị cáo là Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa trong vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ; môi giới hối lộ”. Theo đó, qua quá trình xét xử, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ, 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Đây là bản án thứ 5 đối với Phan Văn Anh Vũ, tổng hình phạt phải chấp hành của bị cáo này là 30 năm tù. Trước đó, bị cáo đã nhiều lần bị xét xử về các tội danh khác nhau. Tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Hòa, 2 năm 7 tháng 25 ngày tù, thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 12/3/2019 về tội môi giới hối lộ. Hội đồng xét xử cho biết, bị cáo Hòa đã chấp hành xong hình phạt tù, cho nên tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại tòa. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Linh phải nộp lại 5 tỷ đồng (tiền nhận hối lộ) sung công quỹ nhà nước. 

 

    Báo Nhân Dân điện tử, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền Phong, Tuổi trẻ, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Lao Động, Thanh Niên, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (7/11) cho biết, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai và An Giang về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến độ, kết quả, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn của tỉnh. Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các địa phương thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ bản chất vụ án, sớm đưa ra xét xử các vụ án theo đúng quy định của pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật; điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, cán bộ trong các cơ quan chức năng chống tham nhũng, tiêu cực, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, việc thực hiện các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các Phiên họp 19, 20 và các cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu, tháo gỡ vướng mắc, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

 

    TIN QUỐC TẾ

 

    Báo Thanh tra (02/11) cho biết, các nhà lãnh đạo G20 nhất trí, sẽ thu hút tích cực hơn nữa đông đảo chuyên gia và học giả, xã hội dân sự, các phương tiện thông tin đại chúng và doanh nghiệp tư nhân vào nỗ lực chống tham nhũng. Hãng Thông tấn TASS (Nga) dẫn tuyên bố được các nhà lãnh đạo G20 thông qua sau hội nghị thượng đỉnh, trong đó, đồng ý thực hiện các biện pháp cải thiện tính minh bạch tài chính nhằm chống tham nhũng và nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ phạm tội tham nhũng cũng như tài sản của chúng. Tuyên bố chung của hội nghị đã nêu bật những kết quả cụ thể đạt được trên 3 lĩnh vực trọng tâm là: Y tế, kinh tế và chống biến đổi khí hậu. Đối với lĩnh vực y tế, tuyên bố khẳng định tiêm phòng vắc xin là một trong những biện pháp quan trọng nhất để chống lại đại dịch COVID-19, tái khẳng định quyết tâm mở rộng quy mô miễn dịch để mang lại lợi ích chung trên toàn cầu.Các nước G20 nỗ lực đảm bảo quyền tiếp cận kịp thời, bình đẳng và bao trùm đối với các loại vắc xin, phương pháp điều trị và chẩn đoán cho các nước thu nhập trung bình và thấp. Đối với lĩnh vực kinh tế, tuyên bố nhận định kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi nhưng còn khá chênh lệch giữa các nước và tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ xuất hiện các biến thể mới của virus gây bệnh COVID-19. Hội nghị ghi nhận bước tiến mang tính lịch sử khi các nước G20 đều thể hiện sự ủng hộ “rộng rãi và xuyên suốt” về mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia.Đối với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, hội nghị tái khẳng định cam kết duy trì nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C và nỗ lực giới hạn trên 1,5 độ C vào giữa thế kỷ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nước G20 khẳng định nỗ lực huy động 100 tỷ USD/năm đến năm 2025 để hỗ trợ các nước đang phát triển; tích cực huy động các nguồn tài chính công và tư để hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, bền vững và bao trùm, sớm chấm dứt việc tài trợ cho việc sản xuất điện từ than.

 

    Báo Thanh Niên (06/11) đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc ngày 5.11 thông báo đã ra lệnh bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân vì các cáo buộc tham nhũng. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI), để đạt được các mục tiêu chính trị của mình, ông Tôn đã dùng mọi biện pháp, trong đó có việc lập băng nhóm, bè phái, kiểm soát các cơ quan an ninh quan trọng, “gây nguy hiểm đặc biệt cho an ninh chính trị” của đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tôn đã bí mật sở hữu số lượng lớn tài liệu mật và dính vào những hoạt động khả nghi trong một thời gian dài. Ông này còn bị cáo buộc “nhận hối lộ với số tiền khổng lồ và nhiều món quà đắt tiền”, là cán bộ thiếu đạo đức, dùng quyền lực để đổi lấy tiền và tình dục.

Nguồn: noichinh.vn

Liên kết website