Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quý II năm 2019 và tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 36

06/04/2019 09:12 Số lượt xem: 87

Chiều 5/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương quý II năm 2019 và tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 36-CT/DUQSTW ngày 23-2-1999 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị

 

Quý I năm  2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 1, Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Duy trì sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đường cơ động trên địa bàn phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều; tuyển quân; giải quyết chế độ, chính sách; chuẩn bị và tổ chức huấn luyện; kiểm kê, kiểm nghiệm vũ khí, trang bị kỹ thuật... Chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì nền nếp.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 36, trong 20 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tôn giáo đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và các tầng lớp nhân dân đã nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo, tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch về vấn đề tôn giáo, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hội nghị thảo luận xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ quý II năm 2019. Đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 36, thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Về nhiệm vụ quý II năm 2019 cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh, chỉ đạo: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; tập trung cao cho huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên và kiểm tra kết thúc huấn luyện 6 tháng đầu năm đối với bộ đội thường trực; chuẩn bị diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Du; khởi công xây dựng, sửa chữa, nâng cấp doanh trại một số đơn vị; hoàn thành 100% chỉ tiêu giáo dục, bồi dưỡng quốc phòng-an ninh, tuyển sinh quân sự, hội thao thể dục, thể thao quốc phòng và các mặt công tác khác./.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Liên kết website