TỔ CHỨC BỘ MÁY

01/06/2019 04:13 Số lượt xem: 68635

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC NINH
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020.
   

 

 
 
Đồng chí: NGUYỄN NHÂN CHIẾN
  Ủy viên TƯ Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
 
 
 

 Đồng chí: NGUYỄN HỮU QUẤT

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 

 

 

 

Đồng chí: NGUYỄN TỬ QUỲNH
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 
 

Đồng chí: ĐÀO HỒNG LAN

Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy
 
 
Đồng chí: NGUYỄN TIẾN NHƯỜNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN HỮU THÀNH 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 
  
Đồng chí: NGUYỄN VĂN HÙNG
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
 
 

 Đồng chí: NGUYỄN ĐĂNG TÚC

Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy
 
 
 
Đồng chí: NGUYỄN QUỐC CHUNG
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
 
 
Đồng chí: CÁT VĂN THỌ
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự
 
 
Đồng chí: Nguyễn Văn Long
Giám đốc Công an Tỉnh
 
 
Đồng chí: HÀ SỸ TIẾP
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 
 
 
Đồng chí: PHÙNG ĐỨC CHIẾN
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 
Đồng chí: NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Chủ tịch HĐND tỉnh
 
 

 

Đồng chí: VƯƠNG QUỐC TUẤN
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh
 
 
 
 
 DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH KHÓA XIX 
 

 

STT
Họ và tên
Chức vụ, nơi công tác
1
Nguyễn Nhân Chiến
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
2
Phùng Đức Chiến
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy
3
Nguyễn Hạnh Chung
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
4
Nguyễn Quốc Chung
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
5
Đinh Văn Duân
Giám đốc Sở LĐTB&XH
6
Nguyễn Thị Dung
Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
7
Nguyễn Văn Đại
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
8
Nguyễn Văn Đoàn
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
9
Nguyễn Hương Giang
Chủ tịch HĐND tỉnh
10
Nguyễn Tiến Tài
Giám đốc Sở Xây dựng
11
Nguyễn Thị Vân Hà
Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh
12
Ngô Tân Phượng
Giám đốc Sở Tài chính
13
Trần Thị Hằng
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh
14
Tô Thị Mai Hoa
Giám đốc Sở Y tế
15
Nguyễn Văn Hùng
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
16
Nguyễn Việt Hùng
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
17
Trần Quang Huy
Bí thư Thị ủy Từ Sơn
18
Đỗ Đình Hữu
Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
19
Đào Quang Khải
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường
20
Đào Hồng Lan
Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy
21
Ngô Văn Liên
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
22
Nguyễn Hải Trâm
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
23
Nguyễn Đình Lợi
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
24
Nguyễn Phương Mai
Phó Trưởng ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
25
Trần Quang Nam
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch
26
Nguyễn Tiến Nhường
Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh
27
Nguyễn Văn Phong
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
28
Nguyễn Mạnh Hùng
Bí thư Huyện ủy Thuận Thành
29
Nguyễn Hữu Quất
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy
30
Tạ Đăng Đoan
Giám đốc Sở Công Thương
31
Nguyễn Tử Quỳnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh
32
Trần Đăng Sâm
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
33
Nguyễn Tiến Vụ
Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh
34
Nguyễn Văn Long
Giám đốc Công an tỉnh
35
Nguyễn Trọng Tân
Giám đốc Sở Nội vụ
36
Nguyễn Hữu Thành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
37
Hồ Nguyên Hồng
Giám đốc Sở Tư pháp
38
Nguyễn Công Thắng
Bí thư Huyện ủy Tiên Du
39
Cát Văn Thọ
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
40
Nguyễn Kim Thoại
Bí thư Huyện ủy Gia Bình
41
Nguyễn Xuân Thu
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
42
Hà Sỹ Tiếp
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy
43
Vũ Bá Tốn
Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy
44
Vương Quốc Tuấn
Bí thư Thành ủy Bắc Ninh
45
Nguyễn Đăng Túc
Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy
46
Phạm Minh Tuyên
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
47
Lê Ngọc Tuyển
Giám đốc Sở Giao thông vận tải
48
Trần Thị Vân
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
49
Nguyễn Văn Vinh
Chánh Thanh tra tỉnh
50
Nguyễn Đình Xuân
Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh