Tổ chức Tổ chức

Chiều 16/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2016 - 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.