Tổ chức Tổ chức

Thời tiết ngày 20/05/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1609

Đã truy cập : 43132481

Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh!
Ngày 9/5, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.