Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6109

Đã truy cập : 43712521

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2019

30/05/2019 09:07 Số lượt xem: 1485
 Chiều 29/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2019 và dự kiến nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 12 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu kết luận phiên họp.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Trong tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Văn phòng, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cho các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng...
 
Các Ban của HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tham gia đầy đủ các hoạt động của tỉnh và các địa phương theo chương trình công tác và yêu cầu của cơ quan thẩm có quyền. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng như triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề theo kế hoạch...
 
Về nhiệm vụ tháng 6, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng, các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình cho Kỳ họp thứ 12 (bất thường) của HĐND tỉnh; tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố quý II/2019. Đồng thời, chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành giám sát, khảo sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và thống nhất với dự kiến nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 12 (bất thường), HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, Kỳ họp dự kiến tổ chức vào ngày 04/6/2019 để xem xét, quyết nghị các nội dung về: Báo cáo rà soát, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh quản lý; Ban hành định mức khoán giáo viên và nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2019 - 2020; Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng; Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Yên Phong là đô thị loại IV...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang đánh giá cao những kết quả hoạt động Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ, Đại biểu HĐND tỉnh đạt được trong tháng 5, đồng thời thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong tháng 6/2019 cũng như dự kiến nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 12 (bất thường), HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực HĐND tỉnh, chủ động triển khai nhiệm vụ theo hướng sát tình hình thực tiễn, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước mắt, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các báo cáo, tờ trình và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12 (bất thường), Kỳ họp thường kỳ giữa năm của HĐND tỉnh; tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh triển khai các cuộc giám sát chuyên đề và tổ chức tốt Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố quý II/2019.
Theo Cổng TTĐT tỉnh