Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5210

Đã truy cập : 43700823

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Tiên Du và Thuận Thành

02/08/2019 10:36 Số lượt xem: 2510
Ngày 31-7, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn tiến hành giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện và cấp xã tại các huyện Tiên Du, Thuận Thành.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang kết luận giám sát tại huyện Tiên Du.

 

Đoàn nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện và HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chất vấn, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong tổ chức và thực hiện hoạt động của HĐND; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị từ các địa phương để có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

Qua giám sát cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND 2 huyện và HĐND các xã, thị trấn kiện toàn tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động khá nền nếp, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác tổ chức kỳ họp HĐND đúng quy định, các Nghị quyết được ban hành đúng luật, có tính khả thi. Hoạt động giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định, có chuyển biến.

Tại huyện Tiên Du, HĐND huyện tổ chức 8 kỳ họp, ban hành 62 Nghị quyết, Thường trực HĐND huyện thực hiện 8 cuộc giám sát chuyên đề, các Ban HĐND huyện thực hiện 15 cuộc giám sát chuyên đề; HĐND các xã, thị trấn tổ chức 118 kỳ họp, ban hành 441 Nghị quyết.

Tại huyện Thuận Thành, HĐND huyện tổ chức 9 kỳ họp, ban hành 57 Nghị quyết, Thường trực HĐND huyện xây dựng 7 kế hoạch, thực hiện 35 cuộc giám sát chuyên đề, các Ban HĐND huyện xây dựng và ban hành 13 kế hoạch giám sát chuyên đề; HĐND các xã, thị trấn tổ chức 148 kỳ họp, ban hành 755 Nghị quyết.  

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy một số hạn chế: Việc bố trí Trưởng Ban HĐND cấp huyện kiêm nhiệm phần nào chưa phát huy hết hiệu quả hoạt động của Ban; Tại một số kỳ họp, vẫn có tình trạng dự thảo Nghị quyết không đảm bảo nội dung và thời gian quy định nên không được thông qua; chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp chưa cao, ít đại biểu tham gia; Một số kiến nghị sau giám sát chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm; Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, các Ban của HĐND cấp xã còn lúng túng về phương pháp và chưa thường xuyên; Hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề còn ít, thành phần tham dự tiếp xúc cử tri chủ yếu là cán bộ xã, thôn khu phố, giáo viên các trường; việc giải quyết kiến nghị cử tri của một số đơn vị có lúc còn chậm. Nguyên nhân: Công tác chuẩn bị đề án, tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện còn hạn chế; Việc thẩm tra của các Ban HĐND còn mang tính chất xuôi chiều, thiếu phản biện; Một số vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Luật như việc sử dụng con dấu của các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND; Hoạt động của các Ban, đại biểu HĐND cấp xã mới có văn bản hướng dẫn (Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30-01-2019); Một số đại biểu lần đầu tham gia hoạt động dân cử, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng; một số đại biểu hoạt động không chuyên trách chưa tích cực tham gia các hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động của Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND nói riêng.

Các đơn vị được giám sát kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND; Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với tình hình thực tế, trong đó đề xuất tăng thẩm quyền cho Thường trực HĐND để giải quyết công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp, quy định cụ thể về nội dung công việc, nguyên tắc ủy quyền và các thủ tục, quy trình thực hiện.

Kết luận giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của HĐND các huyện Tiên Du, Thuận Thành trong tổ chức và hoạt động. Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến Đoàn giám sát, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp để khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. HĐND các huyện tập trung nâng chất lượng hoạt động, nhất là các phiên, kỳ họp; làm tốt hơn công tác chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động giải trình; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, nhất là tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề; Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, đổi mới hình thức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho các Ban của HĐND cấp xã.

Trước đó, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã tại 12 đơn vị trên địa bàn huyện Tiên Du, Thuận Thành.

Theo Báo BN