Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6086

Đã truy cập : 43748835

Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/06/2020 15:04 Số lượt xem: 696

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

 

- Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem

     
I * Nội dung thường kỳ File
II * Nội dung chuyên đề  
III * Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh