Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5050

Đã truy cập : 43712480

Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh

12/07/2019 16:45 Số lượt xem: 2747
Sáng 11/07, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII. Cổng Thông tin điện tử HĐND tỉnh Bắc Ninh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!
Thưa các vị khách mời,
Các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động, các đại biểu HĐND đã tích cực thảo luận, đóng góp vào 94 báo cáo, tờ trình với nhiều ý kiến chất lượng, đồng thời xem xét và biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo...

Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Thay mặt HĐND tỉnh, chủ tọa Kỳ họp trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, HĐND cơ bản thống nhất với những đánh giá về ưu điểm, hạn chế và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới như báo cáo đã nêu.

HĐND tỉnh ghi nhận quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2019; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND với Thường trực HĐND; giữa các sở, ban, ngành với các Ban HĐND trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và tham gia xây dựng chính quyền.

Kỳ họp thứ 13 đã thực hiện chất vấn 2 giám đốc sở. Các vấn đề được đưa ra chất vấn tại Kỳ họp đều là những vấn đề, lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm; các vị đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã thể hiện trách nhiệm trước cử tri và nhân dân về những yếu kém còn tồn tại, đồng thời đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Tại Kỳ họp, nhiều vấn đề đã chất vấn từ những kỳ họp trước được tái chất vấn, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm.

Thưa các vị đại biểu!

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra, HĐND đề nghị UBND tỉnh tiếp thu tối đa những ý kiến phát biểu của các đại biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tập trung giải quyết những nội dung công việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, nhằm phát huy cao nhất kết quả đã đạt được của Kỳ họp và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, phát triển công nghiệp hỗ trợ, làng nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển.

Thứ hai: Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên; quyết liệt xử lý, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là đối với các cụm công nghiệp, làng nghề, các điểm tập kết rác thải. Tăng cường trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài và kịp thời kiến nghị các đơn vị giải quyết các vụ việc góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp giảm đầu mối, tinh giản biên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ ba: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, thu chi ngân sách. Quản lý đầu tư công, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi phát triển nhà ở cho công nhân và thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp; chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch. Thực hiện có hiệu quả các định hướng của quy hoạch vùng, chương trình phát triển đô thị; tập trung các nguồn lực nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, khắc phục những tiêu chí còn yếu và thiếu để nâng cấp các đô thị theo lộ trình phát triển chung của tỉnh.

Thứ tư: Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; quan tâm mở rộng mạng lưới trường, lớp học phù hợp với sự gia tăng của dân số, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập ở tất cả các cấp từ Mầm non đến Trung học phổ thông; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân... Tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi; đảm bảo an toàn thực phẩm; quan tâm đào tạo lao động, giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử và chính quyền cùng cấp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Chủ tọa Kỳ họp trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân trong tỉnh đã quan tâm theo dõi hoạt động của HĐND, có nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến Kỳ họp. Nhiệt liệt hoan nghênh các vị đại biểu, các cơ quan, ban, ngành liên quan; trân trọng cảm ơn cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã về dự, đưa tin, tuyên truyền, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.
Theo Cổng TTDT tỉnh