Danh mục Danh mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5566

Đã truy cập : 43712394

Kỳ họp thứ 13 tiến hành thảo luận tại hội trường và tổ

11/07/2019 14:39 Số lượt xem: 2110
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 10/7, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành thảo luận tại hội trường và tổ về các nội dung trình tại Kỳ họp.

Đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận tại Tổ 4.

Thảo luận tại tổ, ý kiến đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn, song 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh vẫn có được những điểm sáng: Tổng sản phẩm GRDP đạt gần 75.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất công nghiệp ước 478.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 3 cả nước…
 
Đồng tình với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với dự báo tăng trưởng mức 2,1%, để đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở mức bình quân 10,5%/năm giai đoạn 2016-2020, thì tốc độ tăng trưởng năm 2020 phải đạt tối thiểu 10%. Theo các đại biểu HĐND tỉnh, để đạt được mục tiêu trên thì từng ngành, từng cấp cần nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 561-KL/TU ngày 01/7/2019 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đặc biệt, chú trọng phát huy các sáng kiến, sáng tạo, linh hoạt để xoay chuyển tình hình từ những việc nhỏ, cụ thể nhất, tạo động lực lan tỏa cho những mục tiêu lớn hơn. Tiếp tục phát huy và quan tâm thu hút, đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Mặt khác, tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; khuyến khích, hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế trong nước (đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, làng nghề,...). Chú trọng vào trọng điểm các nhân tố mới đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị như tiến độ thực hiện Khu công nghiệp VSIP II, Khu công nghiệp Yên Phong II-C,...
 
Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hiện nay, mặc dù tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, song hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng, diện tích gieo trồng tiếp tục giảm, bỏ ruộng không canh tác diễn ra ở nhiều địa phương... Đại biểu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đổi mới và quyết liệt hơn trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai, phát triển kinh tế tập thể; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, vùng chuyên canh,... Đồng thời sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển nông nghiệp tại các huyện thuần nông, đầu tư xây dựng giao thông nội đồng, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp ở các địa phương này.

 

Đại biểu thảo luận tại Tổ 3.
 
Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, UBND tỉnh cần tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án, linh hoạt các biện pháp xử lý tạm thời rác thải sinh hoạt, tăng cường các biện pháp truyền thông nâng cao ý thức của người dân; Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt 3 trọng tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là đối với những điểm tập kết rác thải tại các địa phương chưa có khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện... Đặc biệt là cần nghiên cứu, đề xuất chính sách tăng cường hỗ trợ trực tiếp đến các thôn, khu phố, điểm dân cư để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ môi trường trên địa bàn từng thôn, khu phố.
 
Về nhiệm vụ đầu tư XDCB, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các quy định về công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công nhằm hạn chế tối đa các danh mục, hạng mục chưa thực sự cần thiết; tập trung nguồn vốn cho các mục tiêu chính của thành phố Bắc Ninh tương lai.
 
Ở một số địa phương, hoạt động của đơn vị quản lý và thực thi quá trình đầu tư còn hạn chế, đặc biệt là ở một số Ban quản lý dự án cấp huyện; một số chủ đầu tư cấp huyện, xã; một số đơn vị tư vấn,... Các đại biểu đề nghị tỉnh có giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới, kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị thực thi quá trình quản lý vốn đầu tư, đặc biệt là ở các Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn... nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục các hạn chế.
 
Liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, nội chính, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; bổ sung chính sách khen thưởng cho học sinh không thuộc trường trọng điểm đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi để khuyến khích học sinh phấn đấu trong học tập. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực hành chính công; kiên quyết chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, mang tính hình thức nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", "tín dụng đen", góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ gìn bình yên cho nhân dân./.
Theo Cổng TTĐT tỉnh